TR EN

Dil Seçin

Ara

Saf Oksijen Solumak İnsanı Öldürür mü?

Saf Oksijen Solumak İnsanı Öldürür mü?

Kanımız, aldığımız nefesteki oksijeni yakalamak ve onu hemoglobin denilen taşıyıcı moleküllere ulaştırmakla görevlidir.

 

Kanımız, aldığımız nefesteki oksijeni yakalamak ve onu hemoglobin denilen taşıyıcı moleküllere ulaştırmakla görevlidir. Eğer normal 02 konsantrasyonundan daha yüksek bir havayı içimize çekersek, ciğerlerimizdeki oksijen kanımızın taşıma kapasitesini aşan bir orana yükselir.

Bunun sonucu ise, fazla oksijenin ciğerlerdeki proteinlerin yüzeylerine tutunması ve merkezi sinir sisteminin operasyonlarına karışmaya başlamasıdır. Ayrıca, retinaya da hücum eder.

Sanılanın aksine, normal basınçta aşırı oksijen teneffüs etmek, asla oksijen zehirlenmesine sebep olmaz, fakat 0,5 bar ya da daha yüksek (normalin 2,5 katıdır) basınçta oksijeni 16 saatten fazla teneffüs etmek, geri döndürülemez akciğer hasarına ve nihayetinde ölüme sebep olur. (Luis Villazon)