TR EN

Dil Seçin

Ara

Sanatkâr mı, eser mi? / Bir Nükte

Sanatkâr mı, eser mi? / Bir Nükte

Sanatkârın eserinden daha mükemmel olması lâzımdır, tâ ki eser vücut bulabilsin.

Akılsız, şuursuz ve hayatsız olan yumurtanın civciv yapması imkânsız olduğu gibi, kâinatın da insan yapması mümkün değildir.

O halde yumurta civcivin yaratılmasında, kâinat da insanın yaratılmasında pek çok sebepten sadece birer sebeptirler.