TR EN

Dil Seçin

Ara

Nimeti Vereni Bulmak / Bir Nükte

Bir kimsenin Büyük Sahra'da uykuya daldığını ve uyandığında ihtiyacı olan her şeyi yanında hazır bulduğunu farzediniz. Bu adam kendisine bu lütufların kimden geldiğini hiç düşünmeyerek, yenilecek şeyleri yemeye, içilecek şeyleri ise içmeye başlasa ne kadar divanelik eder.

Dünyaya gelen bir insan da sahrada uyanan bu adama benzer.

Dünyaya geldiğinde güneşten, aydan tut, ta meyve ve sebzelere kadar her şeyi emrine hazır bulmuştur.

Bir ömür boyu bu nimetlerden istifade ettiği halde onları ihsan eden Zatı hiç düşünmeyen bir insan, ne derece gaflet ve nankörlük içindedir, kıyas ediniz.