TR EN

Dil Seçin

Ara

Hayat Nedir?

Hayat Nedir?

Adına hayat, yaşam denen ya da canlılık denen şeyin aslı nedir? Bu hayatı her birimiz yaşıyoruz. Solukluyoruz. Ama tarifini tam olarak yapamıyoruz. Gerçekten nedir hayat? Rengi, şekli, yapısı nasıldır?

 

Hayatı ya da canlılığı, bir takım özellikleriyle tanımlarız. Bir canlı; büyüme, gelişme ve farklılaşma kanunlarına tâbidir. Aynı zamanda, aldığı besinleri sindirme özelliğine sahiptir. Bu tanım sadece canlıyı cansızlardan ayırmaya yarar. Ama canlılığın mahiyetini bize anlatmaz.

Hayatı yakından tanımak için mesela bir tavuk yumurtasını ele alalım. Bu yumurtadan, uygun şartlarda 21 günde civciv çıkmaktadır. Yürüyen, yiyip içen, korktuğu zaman kaçan hayat sahibi bir varlık…

Bu civcivin çıktığı yumurta, halk tabiriyle; kabuk ve onun altında bir zar ile sarı ve beyazdan meydana gelmektedir. Bilim diliyle ifade edilmek istenirse, belli oranlarda ve miktarlarda; sodyum, potasyum, azot, karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerden meydana geldiği söylenecektir.

Peki, bu elementlerde, hayatla ilgili bir özellik var mıdır?

Yani, korku, endişe, acıkma ve susama hissi bu elementlerde mevcut mudur? Değildir. Varlıkları teşkil eden elementler yaklaşık 114 tanedir. Bu cansız elementlerin hiç birisinde hayatın özellikleri mevcut değildir. Tek tek her birisinde bulunmayan özellik, bütününde de bulunmayacaktır. Dolayısıyla 114 cansız elementin bir kısmının bir araya gelmesiyle bir canlı meydana gelmeyecektir.

Hayat ya da canlılık, kâinattan değil, madde dışıdır. Bir aynaya dışarıdan gelen ışık gibi, hayat madde aynasında yansıyan bir nurdur. Hayat, Allah’ı gösteren en açık bir delildir. Onun güzel bir sanat eseri ve merhametinin tecellisidir.1

Hayat, her hangi bir sebebe bağlı olmadan Allah’ın rahmet ve inayetini, lütuf ve merhametini gösteren en açık bir delilidir. Hayat sahibi bir canlı, Allah’ın Hâlık, Rahmân, Rahîm, Hakîm, Rezzak ve Musavvir gibi pek çok ismini göstermektedir.

Güneş ışığının yedi renkten oluştuğu gibi, hayat da pek çok özellikleri kendisinde barındırmaktadır. O özelliklerden bir kısmı, duygular vasıtasıyla gelişir, bir kısmı da hissiyat suretinde kendilerini gösterirler.

Hayat mertebeleri içinde en alt mertebede olan bitki hayatı ve o hayatın en birinci derecesi olan çekirdekteki hayat düğümünün (embriyonun) uyanıp açılarak gelişmesi çok açık ve yaygın olarak cereyan ettiği halde, bu hayatın mahiyeti ilk insan Hz. Âdem zamanından beri insanlığın nazarında gizli kalmıştır.2

 

Kaynaklar:

1. Nursi, B. S. Sözler. Envar Neşriyat. 1996, s. 109.

2. Nursi, B. S. Sözler. Envar Neşriyat. 1996, s. 506-507.