TR EN

Dil Seçin

Ara

‘Beş Bilinemeyen’ Nedir Ve Nasıl Anlaşılmalıdır?

İnsan dehâsının keşfedemeyeceği, akıl ve mantığının dayanıp kalacağı, elinin ulaşamayacağı bazı bilgiler vardır ki, bunlara “gayb”, yani sadece Allah tarafından bilinen şeyler denmektedir. Bu ilimler Cenab-ı Hakkın kendi ilmine has bilgilerdir. İşte Kur’ân-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde “mugayyebât-ı hamse (beş bilinmeyen şey)”den bahsedilmektedir ki, bunları yalnız Allah bilir.

Lokman Sûresinde bu husus şöyle ifade edilir: “Kıyamet vaktine dair bilgi Allah katındadır. Yağmuru O indirir. Rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilir, her şeyden hakkıyla haberdardır.”

Allah’ın ilmine mahsus olan bu beş gayb şey hadis-i şerifte de şöyle belirtilir:

“Gaybın anahtarları beş tanedir ki, onları Allah’tan başkası bilemez. Yarın ne olacağını Allah’tan başka hiç kimse bilemez. Rahimlerde olanı Allah’tan başka hiçbir kimse bilemez. Hiçbir kimse yarın hayır ve şer olarak ne kazanacağını bilemez. Hiçbir kimse ne şekilde öleceğini bilemez. Allah’tan başka hiçbir kimse de yağmurun ne zaman geleceğini bilemez.”

(Buhari, İstiskâ: 29)