TR EN

Dil Seçin

Ara

İlim Ne, Bilim Ne?

İlim kelimesi Arapçadan girmiş dilimize... Kur’an dilinden olan her terime düşman bir kafa, ilim kelimesini de öldürmek istedi, yerine bilimi koydu... İlim; dini, imanı, Allah’ı hatırlatır... Allah’ın Alîm” isminden kaynaklanır... Din ilmi, fen ilmi gibi ayırımlar yapaydır... İnsanın, bütünü kucaklayamayışından dolayı, iki ana bölüme ayrılmış, her bölüm de kendi içinde bölümlenmiş...

Evet, ilim bir bütündür. Nitekim Kur’an-ı Kerim, hem bilimin konusu olan evrenden, hem de bugün din ilmi” dediğimiz meselelerden söz ettiği halde, konularını iki ayrı ilmin isimleri altında toplamamıştır.

Ancak, bu ayırımı bir kötü niyet ürünü olarak ısrarla yapan, bilimle din arasında hiçbir ilgi yokmuş gibi davrananlar da var. Bilim adına evreni sahiplenip inananları, imanı madde dünyasının dışına sürgün etmeye çalışan bir tutum bu. Onlara şunu söylüyorum:

Görünür ya da görünmez bütün varlıklar Allah’ın eserleridir. Bilim adına incelediğin şu görünen dünyaya da Allah hükmeder. Senin, yanlış olarak doğa yasaları’ dediğin şeyler, aslında, Onun evrendeki kanunlarıdır. Sen, yeni bir yasa koymuyor, sadece yürürlükteki yasaları görüp, onlara isimler veriyorsun.”

Ortada kabul edilmiş bir durum” var, ilimler, fen ilmi, din ilmi” diye ikiye ayrılmış. Bu ayrılık yapay da olsa, ne demek istediğimizi anlatabilmek için, bu ayırımı ben de göz ardı edemiyorum. Maddi bilimler şu dünya fabrikasının nasıl çalıştığını açıklar. Din ilimleri ise, kim tarafından, niçin kurulduğunun yanıtını verir. Niçin?” sorusu karşısında bilim dilsizdir. Ancak bu dış ayrılık, dinin nasıl” sorusuna cevap vermediği anlamına gelmez.

Kur’an-ı Kerim, evrenin işleyiş ilkeleri hakkında önemli ip uçları veriyor bize. Ayrıntılara girmeyişi onun bir fen kitabı olmayışından. Sınav sırrı”na aykırı düşmeyecek biçimde bütün fen ilimlerinin özü bildirilmiş. Her bilimsel gelişmenin, kimi ayetleri daha iyi anlamamıza yardımcı olması da bu sırdan ileri geliyor işte. Bilim konularını inancın gözüyle okumayı öğrenenler, hem nasılın, hem de niçin sorusunun cevabını almakla tam bilgiye ulaşırlar... Yaratıcıyı gerçek anlamda tanımaya başlarlar... 

İman ilimleri vicdanı aydınlatan ışıktır... Bilim dalları ise, aklı nurlandırır... İkisinin kaynaşmasıyla gerçek ortaya çıkar... Ayrıldılar diyelim... Yalnız bilim okuyanlarda kuşkular meydana gelir... Hileci, aldatıcı olabilir bunlar, elindeki bilgiyi kötü yollarda kullanabilirler... Kullanıyorlar da... Vicdanı iman terazisiyle ayarlanmamış bir adamın elinde bilim yıkıcı bir silaha dönüşür... Sadece din ilmi okuyanlarda ise taassup görülür. Yani körü körüne tutuculuk...