66 Yazı Mehmet Kırkıncı

Yazar Profili »

“Manasını Bilmiyorum” Diyerek Kur’an Okumayı Terk Etmek Doğru Mudur?

Ocak 2015, 457 1285 Görüntülenme Eklenme Tarih: 18 Nisan 2018 14:02 Mehmet Kırkıncı

 

Manasını bilmiyorum diyerek Kur’an okumamak veya zikri terk etmek büyük hatadır. Çünkü insanda birçok duygular vardır, akıl bazı hakikatleri kavramazsa bile kalp ve ruh istifade eder. Mesela, yemiş olduğumuz birçok meyvede hangi vitaminlerin olduğu ve vücudumuza ne gibi faydalar sağladığından habersiziz. Aklımızın bundan bir payı yok ama bedenimizin istifadesi oluyor. Aynı şekilde bir bebek de sütün kendisine ne gibi faydalar sağladığından habersizdir, ama onunla beslenmekte ve gıdalanmaktadır. İnsanın manasını anlamadan okuduğu Kur’an ve diğer virdleri de böyle düşünebiliriz. 

Bediüüzzaman Hazretleri de “gaflet ile yapılan zikirler dahi feyizden hâlî değildir.” (Mesnevi-i Nuriye, Hubab) demektedir. 

Bir başka yerde de şöyle buyurur:

“Kur’an-ı Azîmüşşan yalnız bir asra değil, bütün asırlara nazil olmuştur. Hem bir tabaka insanlara mahsus değil, bütün tabakat-ı beşere şümulü vardır. Hem bir sınıf insanlara ait değil, bütün beşerin sınıflarına raci’dir. Binaenaleyh herkes, her tabaka, her zaman, fehmine, istidadına göre Kur’an’ın hakaikından hisse alabilir ve hissedardır.” (Mektubat)

Elbette ki Kur’an-ı Kerîm’i anlayarak okumak çok önemlidir. Ancak anlamıyorum diye okumayı terk etmek doğru değildir. Onu anlayarak okumak hem zikir hem de fikirdir; anlamadan okumak ise yine büyük bir zikirdir. Kur’an’ın her bir harfine en az on sevap verileceği hadislerde ifade edilmiştir. Mübarek gecelerde bilhassa Ramazan-ı şerifte her harfinin binden fazla sevabı vardır.

“Evet, Kur’an, bitmez tükenmez bir hazinedir. Herkes kabiliyetine göre O’ndan hissesini alır. Onun her bir suresi, her bir ayeti, hatta her bir harfi hakikat ve feyiz hazinesidir…” (Sözler, 25. Söz)

Ayrıca, Kur’an’ın müminler için şifa ve rahmet olduğu bir ayette şöyle ifade edilir: “Biz Kur’an’dan, mü’minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. (O Kur’an) zalimlerin ise, ancak hüsranını artırır.” (İsra Suresi, 17/8)

Evet, Kur’an-ı Kerîm’i okumak en büyük bir zikir olduğu gibi, onun hakikatlerini tefsir eden eserleri okumak da insana Cenab-ı Hakk’ı hatırlatması ve bildirmesi cihetiyle bir zikirdir.

 

***

İnsanın feyz-i İlahîyi celbeden çeşitli latifeleri, duyguları vardır. Bir kısmı kalb ve aklın şuuruna bağlıdır. Bir kısmı ise şuura tâbi değildir.

 

 


Ocak 2015, 457 Sayısı Tüm Yazıları


YAZARIN DİĞER YAZILARI

Kur’an’ın Benzeri Neden Yapılamaz?

Her kelâm (söz), kendisini söyleyenin mührünü taşımaktadır. Lisan aynı da olsa, yeteneklerin farklılığı, ilim ve belâgattaki farklılıklar gibi konular, sözlere ayrı ayrı mühürler kazandırmakta ve bilenler için, o sözün kime ait olduğunu âdeta haykırmaktadır. Meselâ, hepimiz Türkçe konuştuğumuz halde, Yunus Emre’nin veya Mehmed Âkif’in bir şiirini işittiğimizde bu şiirlerin şairlerini derhal tanıyabiliyoruz.

Devamı »

Süt

Hindistan cevizinin ağacı toprak yiyor, kendisi süt veriyor. Koyun ise ot yiyip süt veriyor. Başka bir anne de et yiyip süt veriyor. Demek ki bunların her biri birer sebeptir.

Devamı »

Göremediğimiz Harikalar

Bir düşünelim; biz bir tek organımızın aynısını yapamazken, toprağa attığımız bir buğdaydan on tane buğday alıyoruz. Yani bir buğday tanesi kendisi gibi on fert yapmış görünüyor.

Devamı »

Ahiret Olmasa Hayatı Anlamsız Olur

Bir bilim adamı, büyük bir özen ve çalışma sonucu her yaprağı binlerce lira değerinde, gayet güzel ve eşsiz çiçekler yapsa, fakat sonra bunla­rı adi bir saman çöpüymüş gibi keçilere yedirse, ne kadar abes olur!..

Devamı »