TR EN

Dil Seçin

Ara

İnsan Meyvesi

İnsan Meyvesi

İnsan kâinat ağacının meyvesidir.

Bir ağacın meyvesi, o ağacın en değerli parçasıdır. İnsan da kâinat ağacının meyvesidir.

Mesela nasıl ki, meyvenin müşterisi, kendisinin aşağısında ve hizmetinde olan kök, gövde, dal ve yaprak gibi parçalar olamaz. İnsanın müşterisi de kâinat ve içindekiler olamaz.

İnsanın değerini ancak onu yaratan verebileceği için, insanın Rabbi insana bir ticaret teklif ediyor. Allah (cc.) insan meyvesini cennet karşılığı satın almak istediğini Kur’ân-ı Kerîm’inde beyan buyuruyor. Cenâb-ı Hakk’a satılan, yani Onun emirlerine ve Elçisinin sünnetine uyularak yaşanan bir hayata karşılık, ebedî saadet verileceği müjdeleniyor.

Madem Cenab-ı Hak, insana dünyada böyle bir ticaret teklif ediyor, insan da dünyasını verip ebedî cenneti kazanabilmek için, vitrinlerini ona göre süslemeli, düzenlemeli ve temiz tutmalıdır. Nasıl mı?:

İnsan tek başına bir fuar gibidir. İnsanın akıl, kalb, hafıza, beyin, göz, dil, mide ve sair organ ve duygularının her biri o fuarın bir bölümü hükmündedir. Hangi bölümüne fikren girip, o kısımla ilgili bilimlerin dürbünüyle baksanız, yıllarca bitiremezsiniz. Bunlar içerisinde zahiren basit bir kemik olarak görünen diş için, dişçilik fakültesinin kurulmuş olması ve dişi anlamaya çalışan profesörlerin yetişmesi, insanın ne kadar acip sanatlarla dolu bir fuar olduğunu bir derece ortaya koyar. Burada üzerinde durulması gereken nokta, insanın bu fuarı lâyık olduğu tarzda tanzim edip edemediğidir. Mesela insan fuarının göz bölümünün vitrinine, seyretmesi meşrû manzaralar, Kur’ân-ı Kerîm okuma, ilim öğrenme gibi mücevheratlar konulursa o vitrin güzelleşir ve Hafiz-i Rahîm olan Cenâb-ı Hakk’ın satın almasına vesile olacak bir değer kazanır.

Aynı şekilde akıl bölümünün vitrini, hikmetlerle, faydalı ilimlerle doldurulursa güzelleşir.

Fakat aksine olarak insan, güzel yüzüne pis çamuru sürerek çirkinleştirmesi gibi, bu organlarını meşrû olmayan fiillerde kullanırsa bu vitrinleri çirkinliklerle doldurmuş olur. Bu takdirde her bir vitrin bir çöplük halini alacaktır. Böyle bir fuarın müşterisi ise ancak şeytanlar olacaktır.

Öyleyse insan herbir fuar bölümünü temiz tutmak için, soluma yoluyla bedenimize oksijen alıp, karbondioksidi dışarıya atmamız gibi, aklımızla İlâhî ve Rabbanî hakikatları alıp, ruh ve kalbimize taşımamız ve şeytanî fikirleri ve vesveseleri atmamız gerekiyor.

Ancak o zaman Cenâb-ı Hakk’ın cennet mukabilinde satın alacağı bir değer ve kıymete yükselmiş oluruz.