TR EN

Dil Seçin

Ara

Gözdağı Vermek / Deyim Öyküsü

Gözdağı Vermek / Deyim Öyküsü

Bir zamanlar bir kasabada bir arabacı varmış. Bu arabacı şehirlere ve köylere at arabaları ile yolcu ve yük taşırmış. Fakat taşıma ücretine de sık sık zam yaparmış. Müşteriler ise her zam haberinden sonra, ''Ağam bu zam çoktur, yapma; biraz insaflı ol...'' deyip itiraz ederler, fakat arabacı her seferinde, parmağını karşıdaki sarp, yalçın ve yüksek dağlara uzatarak:

''Şu dağı görüyonuz ya? Benim arabam bu dağ yolundan iki günde ancak geçer. O yolda kurdu var, çakalı var, hırsızı var, Şeytan Geçidi var, Ecel Köprüsü var, insanı pırasa gibi doğrayan eşkıyası var, var oğlu var... Ben eşkıyaya avanta veriyorum bunu biliyonuz mu? Parayı çok bulan yörüsün kendi getsin.'' der ve onları korkuturmuş.

Aslında arabacı eşkıya ile ortakmış. Yolculardan topladığı paraları eşkıya ile paylaşırmış. Eşkıyalar ise, zaman zaman ortalığa çıkar, korku salarlarmış ki, arabacı fiyatları rahatça artırabilsin.

Böylece fiyatı çok bulup itiraz eden her müşteriye arabacı, eliyle karşı dağo gösterip, onların gözünü dağlar ile korkuturmuş.

Arabacının bu haksız tutumu insanları o kadar bezdirmiş ki, bir şeyi yaptırmak için korkutma yolunu seçenler için, ''gözdağı verdi'' deyimi söylenir olmuş.

...

Bu deyim, ''istenilen şeyi yaptırmak için söz ya da davranışla korkutmak'' anlamında kullanılır.