62 Yazı Mehmet Kırkıncı

Yazar Profili »

Vermek İstemeseydi, İsteme Duygusunu Vermezdi

Haziran 2015, 462 151 Görüntülenme Eklenme Tarih: 19 Mart 2020 17:21 Mehmet Kırkıncı

 

İnsandaki binlerce ihtiyaç ve arzular; o arzulara cevap verecek, o ihtiyaçları tatmin edecek hariçteki nimetleri gösterir.

Meselâ, bir tavuğun altına hem ördek hem de tavuk yumurtası konulmuş olsun. Zamanı gelince, tavuk yumurtasından izn-i İlâhi ile çıkan civciv hemen yeri eşeleyip yiyecek aramaya başladığı halde, ördek yumurtasından çıkan yavru ise yüzeceği bir göl ya da nehir arar. Ördek yavrusunun göle olan bu arzu ve iştiyakı, hariçte göllerin, nehirlerin olduğuna delildir. Ve o ördek yavrusunda bu arzuyu yaratan, gölleri ve nehirleri yaratandır. Eğer o Hâkim-i Zülcelâl, akarsuları. gölleri yaratmasaydı, o ördeğe o arzuyu vermezdi.

Aynen bu örnek gibi, insandaki ebedî yaşama arzusu da, ebediyetin ve ebedî saadetin var olduğuna kat'î bir delildir. Madem, Hakîm-i Zülcelâl olan Allah (cc) insana ebedî yaşama arzusunu vermiş, elbette rahmetiyle ebedî saadeti de ihsan edecektir.

Evet, kim kendi uyanık vicdanını dinlerse ebed ebed sesini işitecektir. Bütün kâinat o vicdana verilse, ebede karşı olan ihtiyacın yerini dolduramaz.

 

 YAZARIN DİĞER YAZILARI

Süt

Hindistan cevizinin ağacı toprak yiyor, kendisi süt veriyor. Koyun ise ot yiyip süt veriyor. Başka bir anne de et yiyip süt veriyor. Demek ki bunların her biri birer sebeptir.

Devamı »

Göremediğimiz Harikalar

Bir düşünelim; biz bir tek organımızın aynısını yapamazken, toprağa attığımız bir buğdaydan on tane buğday alıyoruz. Yani bir buğday tanesi kendisi gibi on fert yapmış görünüyor.

Devamı »

Ahiret Olmasa Hayatı Anlamsız Olur

Bir bilim adamı, büyük bir özen ve çalışma sonucu her yaprağı binlerce lira değerinde, gayet güzel ve eşsiz çiçekler yapsa, fakat sonra bunla­rı adi bir saman çöpüymüş gibi keçilere yedirse, ne kadar abes olur!..

Devamı »

İnsan Ağacı

Allah (cc), insanı çok donanımlı ve çok yönlü yaratmıştır. İnsanı bir çekirdekle kıyasladığımızda, her çekirdekten kendi bitkisi çıkarken, insan çekirdeğinden her çeşit bitki çıka­bilir.

Devamı »