TR EN

Dil Seçin

Ara

Köpek mi? / Tarih Öyküsü

Köpek mi? / Tarih Öyküsü

Eskilerde şairler devlet büyüklerine kaside yazarlar ve bunun için de çeşitli hediyeler alırlardı. Şair Ebû Dellâme de Abbasî Hükümdarı Halife Mehdi’ye yazdığı bir kasideyi takdim etti. Halife kasideyi çok beğendi ve şaire sordu:

“Sana bu kasiden için ne caize vereyim?”

Şair mütevazı bir eda ile:

“Efendim,” dedi, “bendeniz; bir av köpeği isterim.”

Halife şaşırarak sordu: “Bu kadar güzel bir kasidenin caizesi bir av köpeği olur mu?..”

“Efendim... Kulunuz böyle istiyorum.”

Halife Mehdi “Peki…” dedi. “İstediğin gibi sana bir köpek versinler.”

Şair bunu duyduğu gibi atıldı: “Fakat efendim. Bendeniz ava neyle gideceğim?..”

“Hakkın var. Bir de at versinler…”

“Ata nasıl bineceğim?”

“Doğru... Güzel bir eyer takımı da versinler.”

“Efendimiz, ata kim bakacak?”

“Haklısın. Bir de köle versinler.”

“Aman efendim. Ben atı nerede barındıracağım?”

“Bir de ahır versinler.”

“Köleyi nerede yatırayım?”

“Bir ev versinler.”

“Eve kim bakacak? Yemeğimizi kim pişirecek?”

“Bir de cariye versinler.”

“Bu kadar halkı neyle doyuracağım?”

“Bin altın da harçlık versinler…”

Şair Ebû Dellâme, “Efendim…” diyerek tam yeni bir şey ekliyordu ki, Halife Mehdi tebessümle sürdürdüğü bu konuşmayı bir espri ile böldü şöyle dedi:

“Bak eğer masrafı idare etmeye bir kâhya, hesapları tutmaya bir kâtip istersen, köpeği geri alırım haa…”