TR EN

Dil Seçin

Ara

Kainatta Gördüğümüz Birlik Mührü / Sağdan Sola Dönüş Hareketi

Kainatta Gördüğümüz Birlik Mührü / Sağdan Sola Dönüş Hareketi

Varlık âlemine baktığımızda canlılardan cansızlara, atomlardan güneş sistemine, bitkilerden hayvan ve insana kadar bütün âlemlerde Yüce Yaratanın varlık ve birliğine işaretler görürüz. Bu işaretlerden birisi de Rabbimiz olan Allah’ın varlıklarda koymuş olduğu birlik mührüdür.

Varlık âlemine baktığımızda canlılardan cansızlara, atomlardan güneş sistemine, bitkilerden hayvan ve insana kadar bütün âlemlerde Yüce Yaratanın varlık ve birliğine işaretler görürüz. Bu işaretlerden birisi de Rabbimiz olan Allah’ın varlıklarda koymuş olduğu birlik mührüdür. Mühürdeki yazıyı okuyabilen mühür sahibini tanır.

Varlıklarda basılmış olan sayısız mühürlerden birisi de sağdan sola dönüş mührüdür.

Bitkilere baktığımızda; büyüme sırasında tepe tomurcuğu havada belli bir helezon çizerek büyür. Sirkumnutasyon hareketi denilen bu hareket sağdan sola doğrudur.

Yine fasülye, bezelye, üzüm asması ve sarmaşık gibi bitkilerde görülen sırığa sarılma hareketi sağdan sola doğrudur.

Desmodium gyrans bitkisinde büyük yaprağın yanında iki tane küçük yaprak bulunur. Bunlar sıcaklık 30 derecenin üzerine çıktığında sağdan sola doğru dönüş yaparlar.

Ayçiçeğinde çekirdeklerin tabladaki diziliş düzeni, çam kozalağında kozalak pullarının diziliş şekli ve mısır koçanında danelerin diziliş düzeni hep sağdan sola doğrudur.

Hayvanlara baktığımızda; salyangoz kabuklarındaki kıvrımların başlangıç noktasından itibaren kıvrılarak genişlemesi sağdan sola doğrudur. Boynuzlar dipten uca doğru sağdan sola kıvrılarak büyüme gösterir. Kulak kepçesindeki kıvrımlar sağdan sola doğru kıvrımlı yapıdadır. Bu sayede ses dalgaları daha iyi toplanır ve iç kulağa taşınır.

Hücrelere baktığımızda; DNA sarmalı sağdan sola doğru bir kıvrılma gösterir. Kromozomlar da sağdan sola kıvrılmalarla bir ip yumağı yapısı gösterirler.

Bitki hücrelerinde çekirdeğin etrafında hücre sıvısı ve içindekiler rotasyon hareketi denilen bir hareketle sağdan sola doğru dönerler. Bu hareket bir su bitkisi olan Elodea’da daha iyi görülür.

Atomlarda çekirdeğin etrafında elektronların dönüşü ve elektronların spin adı verilen kendi ekseni etrafında dönüşleri sağdan sola olduğu gibi, benzer şekilde güneş sisteminde gezegenlerin hem kendi etraflarında, hem de güneşin etrafında dönüşleri sağdan soladır.

Varlıklardaki bütün bu sağdan sola dönüşler, müminlerin Kâbe’nin etrafındaki tavafına, Mevlevilerin ve Alevilerin sema dönüşlerine de yansımıştır. Yine kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerîm Arapça’nın bir özelliği olarak sağdan sola doğru yazılır ve okunur. Minarelerin merdiven basmakları sağdan sola doğru dönülerek çıkılır.

Bir toplulukta su veya başka bir şey ikram edilecekse sağdaki şahıstan başlanarak soldakilere doğru dağıtılması peygamberimizin bir sünnetidir.

Bütün bu hareketler ve dönüşler bir birin varlığını ve sevk edenin birliğini gösteren işaretlerdir. “Anlayana bir işaret yeter” demiş atalarımız.