TR EN

Dil Seçin

Ara

Örnek Aile Nasıl Olunur?

Örnek Aile Nasıl Olunur?

Hz. İbrahim, ailesine düşkün bir babaydı.

 

HZ. İBRAHİM, AİLESİNE DÜŞKÜN bir babaydı. Bu yüce insanın, yüz akıyla Allah’ın rızasını kazandığı imtihanlarından bir kısmı ailesiyle ilgilidir.

İstikbale ait pek çok hikmetler için, hanımı Hacer’i, kucağındaki bebeğiyle “Allah’ın emri üzerine, yiyecek, içecek, ünsiyet edilecek hiçbir şeyin, hiçbir kimsenin bulunmadığı bir çöle” terk etmek, hangi normal insanın başarabileceği iştir? Hele merhamette insanlığın zirvesine yer alan bir şahsiyet için, Hz. İbrahim için hiç mi hiç olmayacak bir iştir. Ama Allah’ın emri olunca, ve bu emir, iradesiyle Rabbülalemin’e teslim olmuş bir muhataba yapılınca, elbetteki yerine getirilir. Mantığımıza, muhakememize uymasa bile, Allah’ın emrine uymak gerektiği, bunun neticesinin pek hayırlı olacağı mesajı başka nasıl verilebilirdi?

Ya annenin teslimiyeti! Kocası Hz. İbrahim, hanımı Hacer’i henüz bebek olan oğlu İsmail’le tek başlarına, ekine elverişsiz bir kıra, ins ve cinnin top oynadığı çöl ortasına bırakıp Şam’a dönerken, kocasına seslenir:

“Bu kuru, çıplak derenin içinde bizi kime bırakıp gidiyorsun?”

Cevap alamaz. Hz. İbrahim nasıl açıklasın bu adet dışı işi? Onun için tek yol susmaktı ve sustu. Kadın tekrar sordu. Yine cevap yoktu. O yüce kadın son kere şöyle sordu:

“Bunu sana Allah mı emretti?”

“Evet” dedi Hz. İbrahim.

Bunu işiten Hz. Hacer, teslimiyetini ortaya koyar:

“Öyleyse Allah bizi zayi etmez!”

İşte kararların alınmasında nefis, heva ve hissiyata bedel Allah’ın rızasını esas alanlar elbette yücelecekler ve başkalarına örnek olacaklardır.