TR EN

Dil Seçin

Ara

Kâinattaki Kanunları Kim Uyguluyor?

Bir elma ağacını, yanındaki armut ağacının suladığından bahsedilemez. Çünkü; o da sulama kanununa tabidir. O hal­de, bahçedeki bütün ağaçları ağaç cinsinden olmayan bir bah­çıvanın suladığına hükmedilir.

İşte, bir bahçedeki bütün ağaçların sulama kanununa ta­bi olmaları gibi, umum mevcudatta da bir çok genel kanun­lar cereyan etmektedir. Meselâ; bunlardan birisi “değişim kanunu”dur. İnsan da, koyun da, arı da, arz da, hava ve su da bu kanuna tabidir.

O halde, bu değişim kanununu, değişmekten münezzeh olan bir Zât-ı Zülcelâl tatbik etmekte, uygulamaktadır.

Diğer taraftan, kâinattaki her şeyde bir “itaat kanunu” hâkimdir. Yâni, her mahlûk bir emre göre adımını atmakta­ ve iş yapmaktadır. Bu kanunu tatbik eden Zât, elbette ki mahlûkat cinsinden olmayan bir Rabb-ı Hâkim olacaktır.