TR EN

Dil Seçin

Ara

Evrimcilere Bir Darbe Daha: ''Çöp DNA'lar'' Çöpden Çıkmaya Başladı

Evrimcilere Bir Darbe Daha: ''Çöp DNA'lar'' Çöpden Çıkmaya Başladı

Genetikçi bilim adamları çöp DNA (Junk DNA) tabirini, DNA’nın işe yaramadıklarını düşündükleri kısımları için kullanırlar. DNA coding işlevini görür, yani buradaki bilgiler vasıtasıyla biyolojik sistemler için farklı fonksiyonları olan proteinler üretilir. Ancak DNA’nın yaklaşık %98’i herhangi bir coding işlevi görmez. Yakın zamana kadar bilim dünyasındaki yaygın kanı da bu “çöp DNA” bölgelerinin işe yaramadığı yönünde olmuştur. Hatta evrimci bazı bilim adamları DNA’nın görünüşte işlevsiz olan bu bölgelerini, evrimsel gelişme sırasında arta kalan işe yaramayan DNA kısımları olarak tanımlar. Bunun evrim için önemli bir delil olduğunu da iddia edegelmişlerdir.

Şubat 2010’da bilim dünyasının en saygın dergilerinden olan Nature’de yayınlanan makale ile evrimciler hayal kırıklığına uğradılar.1

Artık bu gelişme sonrası yapılan yorumlar da bu DNA’lara çöp DNA yerine işlevi bilinmeyen DNA denilmesi gerektiği yönünde.

Farelerde yapılan bu araştırmada, daha önce çöp DNA diye bilinen kısımdan bir DNA segmenti çıkarıldığında, bu farelerde kalbi besleyen koroner damarlarda daralma olduğu ve dolayısıyla kalp krizine yol açabilecek değişikliklerin geliştiği anlaşılmış.

Derginin çöp DNA tabirinden rahatsız olan bir evrimci de bu işten baya rahatsız olmuş olacak ki, bu dergiye yazdığı yorum yazısında araştırmacıları bu yeni yayınlarının başlığında “çöp DNA” tabirini kullandıkları için eleştiriyor. Eleştirisinde, bunun ancak yaratılışa inananların işine yarayacağını söyleyerek hayıflanıyor.

Oysaki bu gelişme öncesi, bu tür “çöp DNA” kısımlarının birazının DNA’daki diğer DNA işlevlerini adeta anahtar gibi kontrol edici görevi olduğu ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla DNA’nın şu anda işlevini bilmediğimiz kısımlarını “çöp DNA” diye adlandırmanın ne kadar haksız bir yakıştırma olduğu anlaşılabilir. Bu aynı zamanda evrim teorisini kabul edip yaratılışa inanmayanların ne kadar ön yargılı olduklarını da bir kez daha göstermektedir.

İlk kez 1972 yılında “çöp DNA” tabiri Susumu Ohno adlı bilim adamı tarafından kullanılmıştır.2

1980 yılında yine Nature dergisinde DNA’yı keşfeden bilim adamlarından biri olan Francis Crick tarafından yapılan bir yorumda şöyle denilmektedir: “çöp DNA’lar organizmalar için hemen hemen hiçbir faydalı işlev görmezler.”3

Evrimcilerin bilmedikleri şeyler hakkında yaptıkları bu tür yorumlar bir ön yargının ürünüdür ve tabii ki bilimle bağdaşmaz. Çünkü bu insanların kendi iddialarına göre bilimde ön yargı yoktur, ama bu kuralı da nedense genelde hep kendileri çiğnerler.

Bu yeni gelişme ile şimdiye kadar gizemli kalmış “çöp DNA’lar” konusunda çok önemli bir kapı açıldı.

Zaten inançlı insanların kabul ettiği Allah’ın hiçbir şeyi boşuna yaratmadığı gerçeğini destekleyen bu gelişme sayesinde “çöp DNA’lara” daha dikkatli bakılması gerektiği de bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Anlaşılan “çöp DNA’ların” çöpten çıkmaya başlaması, evrimcileri oldukça rahatsız edecek bir süreci başlatıyor. Bakalım bundan sonra da bu DNA’ları, “çöp DNA” olarak adlandırmaya devam etmeye yüzleri tutacak mı!?

 

Kaynaklar:

1. Published online 21 February 2010 | Nature | doi:10.1038/news.2010.82

2. So much “junk” DNA in our genome, In Evolution of Genetic Systems (1972). H. H. Smith. ed. pp. 366–370.

3. Orgel LE, Crick FH (April 1980). “Selfish DNA: the ultimate parasite”. Nature 284 (5757): 604–7. doi:10.1038/284604a0. PMID 7366731