TR EN

Dil Seçin

Ara

Öğrenmenin Farklı Yolları

Öğrenmenin Farklı Yolları

Daha verimli öğrenme için materyal kullanmak gerek.

Çalışma esnasında kullanılan her türlü araç ve gerece materyal denir. Materyal kullanımı eğitim ve öğretimin soyuttan somuta dönüşmesine vesile olur. Anlaşılmayan konuların açıkça anlaşılmasını sağlar. Materyal kullanımı eğitim ve öğretim ortamını da zenginleştirir. 

 

DUYU ORGANLARI ÖĞRENMEYE ETKİ ETMEKTEDİR

 Duyu organlarının çevremizi keşfetme, anlama ve öğrenmede çok önemli fonksiyonu vardır. Eğitimde bu dikkate alındığında öğrenme süreci daha verimli ve daha zevkli bir hale gelecektir. 

Duyu organlarımızın öğrenme sürecine katkıları farklı oranlarda olur. Bu dikkate alınarak hazırlanacak materyaller eğitimin verimliliğini ve kalitesini de artırır. Bu etki şu şekildedir: 

%83 görerek 

%11 işiterek 

%3,5 koklayarak 

%1,5 dokunarak 

%1 tadarak öğrenilir.

 

İnsan, hangi duyu organıyla öğrenirse hatırlaması da ona göre farklı olur. İnsanların bir şeyi hatırlamasında duyu organlarının etkileri şöyledir:

Okuduklarının %10’unu 

İşittiklerinin %20’sini 

Gördüklerinin %30’unu 

Görüp işittiklerinin %50’sini 

Söylediklerinin %70’ini 

Yapıp söylediklerinin %90’ını hatırlarlar.

 

MATERYALLERİ NASIL SEÇMELİ?

Üstteki bilimsel veriler, eğitimde uygulamanın önemini ortaya koymaktadır. Eğitim materyalleri ile yapılan uygulamalar, öğrenime büyük fayda sağlar. Elbette materyal hazırlarken bazı faktörlere dikkat edilmesi önemlidir: 

√ Hazırlayacağınız materyal çocuğunuzun gelişimine ve eğitimine katkı sağlamalıdır.

√ Materyali hazırlamak ekonomik olmalıdır. 

√ Dayanıklı olup birçok kez kullanılmalıdır. 

√ Açık olmalı, vereceği mesaj karmaşık olmamalıdır. 

√ Çocuğunuzun severek kullanacağı bir materyal olmalıdır. 

√ Zamanı verimli kullanmaya katkı sağlamalıdır. 

√ Sade, basit ve anlaşılır olmalıdır. 

√ Konuyu özetler nitelikte olmalıdır. 

√ Öğrenci seviyesine uygun olmalıdır. 

√ Gerçek yaşamla bağlantılı olmalıdır. 

 

Öğretim konusunda kullanılabilecek materyaller görsel, işitsel ve görsel-işitsel olarak gruplandırılır. Uygulamanın amacına ve imkanlara göre materyal tercihi yapılır. Bazı Öğretim Materyalleri 

a. Görsel materyaller: kitaplar, yazı ve gösterim tahtaları, yansıtıcılar, modeller, resimler.

b. İşitsel materyaller: radyo, mp3, CD.

c. Görsel-işitsel materyaller: film, video, kukla, eğitsel gezi, tiyatro

Öğretim materyallerinin kullanılmasının pek çok faydaları söz konusudur. Bu sebeple materyal kullanmayı tavsiye ediyoruz. Bu faydaları kısaca şöyle sıralayabiliriz: 

1. Gözlem imkânı sunar. 

2. İçeriği tutarlı kılar. 

3. Karmaşıklığı basite indirger. 

4. Etkileşimi sağlar. 

5. Birçok defa kullanılabilir. 

6. Zamandan tasarruf sağlar. 

7. Dikkat çeker ve konsantrasyon sağlar. 

8. Hatırlamayı sağlar. 

9. Çoklu öğrenme ortamı sağlar. 

10. Bireysel farklılıklara yönelik öğretim sağlar. 

11. Soyut olan bilgileri somutlaştırır. 

12. Eğitimde uygulama sağlar.

13. Eğlenceli ve zevkli eğitim ve öğrenme ortamı sağlar.