TR EN

Dil Seçin

Ara

Dr. Gary Miller'in İslam'a Yolculuğu

Dr. Gary Miller'in İslam'a Yolculuğu

Dr. Gary Miller, Kanadalı matematikçi ve ilâhiyatçıdır. Hıristiyan misyoner olarak aktif faaliyet gösteriyordu. Ancak İncil hakkında bazı sorulara cevap veremiyor, kutsal kitapta yeni yeni çelişkiler gördükçe morali bozuluyor ve ne karşılık vereceğini bilemiyordu.

Bu defa Kur’an-ı Kerîm’e kafayı taktı. “İncil’de bu kadar yanlışlar var, herhalde Kur’an’da daha fazla olması gerekir.” diye düşündü. Ona göre Kur’an, hak ile bâtılın karışımını içeren bir kitaptı; kendi kendine “Kur’an’daki hata ve çelişkileri bulacağım, yanlışsız olması mümkün değil.” diyordu.

Çıkış yolu şuydu: “Peygamber çölde yaşadı. 14 asır önce yazılmış bu eser herhalde çöllerden, çöl hayatından ve benzeri şeylerden bahseden köhne bir kitap olmalıdır. Muhakkak Muhammed başından geçen olayları anlatmış, eşi Hatice’den ve kızlarından, oğullarının ölümlerinden bahsetmiştir.”

Ve büyük bir hata bulma hevesiyle Kur’an’ı incelemeye başladı.

Ancak okuduğu bilgilere şaşırdı, daha bir dehşete düştü.

Zannettiği şeyler yoktu.

Peki nelerle karşılaştı?

İşte bazıları:

• Hz. Peygamber’in çok sevdiği hanımı Hz. Aişe’nin veya kızı Hz. Fatma’nın ismiyle bir sure yoktu. Aksine Kur’an’da; ismi “Meryem Suresi” olan ve Hz. Meryem’in şereflendirildiği, bir benzeri Hıristiyanların kitabı İncil’de bulunmayan bir sureye rastladı.

• Kur’an’da Hz. İsa (as.) isminin 28 kere, Peygamber Hz. Muhammed isminin ise sadece 4 defa geçtiğini hayretle gördü.

• Kur’an’ın deniz üzerindeki fırtınayı tasvir edişinden denizciler bile müthiş etkilenmişlerdi. Bunu ancak sürekli denizlere açılanlar bilebilirdi.

• Dr. Miller Kur’an’dan çok örnek verdi. Bunlardan biri de Peygamberimizin amcası Ebu Leheb hakkında, ölümünden 10 sene önce inen Tebbet Suresi’dir. Sure’de açıkça Ebu Leheb’in ateşe/cehenneme gireceği ilan ediliyordu. Yani Ebu Leheb’in asla Müslüman olmayacağı ve ebediyen kötü bir nam ile anılacağı iddia ediliyordu. Halbuki Ebu Leheb, sırf Kur’an’ı zora düşürmek için yalandan Müslüman olduğunu açıklayabilirdi. Ancak bunu yapmadı; Kur’an’ın sözünün doğruluğunu da görenler gördü.

• Kur’an’ın meydan okuduğu, inkâr edenleri aciz bırakan en önemli mucizevî yönünün, onun edebi bir şaheser oluşundan, belâgatın zirvesinde yer alışından, lafız ve mana bütünlüğüne, akıcı bir üslûba, harfler, kelimeler ve cümleler arası tatlı bir insicam, ahenk ve uyuma sahip oluşundan kaynaklandığına şahit oldu. Bir harfi bile yerinden oynatamaz, değiştiremezdiniz.

• Kur’an’ın ifadeleri, mana zenginliği, lafız güzelliği, edebi üslûbu her haliyle Allah kelâmı olduğunu gösteriyordu.

Dr. Gary Miller Kur’an’ın katışıksız vahiy olduğu kanaatine vardı; İncil gibi içinde tahrifler, eklemeler yoktu. “Kur’an’da sözü edilen bazı bilimsel gerçeklerin, 14 asır önce çölde yazılan bilgiler olması mümkün değil” dedi.

Hatta bu kitapta, çelişki ve yanlış bulamadığı gibi, dünyada başka hiçbir kitapta yazılmayan şeylerin varlığını keşfetti. Çağlara meydan okuyordu. 1400 yıldır hiç kimse, “Şu hususlar, bu kitabın haber verdiğinden farklı çıkmıştır” diyemedi.

Nasihatlerin en güzeli Kur’an’da vardı. “Bu ancak Allah’ın kitabı olabilir, başka ihtimal yok” diye ekledi.

Ve misyoner Dr. Gary Miller nihayet Müslüman oldu, Abdul Ahad Ömer adını aldı. Şimdi o, aktif bir İslâm temsilcisi… Bütün insanlığa teklifi ise; “Araştırın inanacaksınız.”

“Onlar bu Kur’an’ı hiç anlamaya/düşünmeye çalışmazlar mı? Şayet o, Allah’tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda mutlaka birçok tutarsızlık ve çelişki bulurlardı.” (Nisa, 4/82)

 

Kaynak:

1. Eşsiz mucize Kur’an. Gary Miller, Çeviren: Dr. Erdoğan Baş. Erkam Yayınları, 2006.

                                     

****

 

Biyografi

Gary Miller (Abdül-Ehad Ömer), hakikatin ölçülerini belirleyerek, hakiki imanı nasıl elde edebileceğimizi gösteriyor. Hakikati arayışımızda doğru istikameti bulmanın basit ama etkili bir yolunu bize gösteriyor.

G.R. Miller, bir matematikçi ve ilahiyatçıdır. Hayatının bir döneminde etkin bir şekilde Hıristiyan misyonerliği yapmıştı ama sonra İncil'deki tutarsızlıkları görmeye başladı.

1978 yılında, Kur'an'ın da bir dizi doğrular ve yanlışlar karışımını ihtiva ettiği beklentisiyle onu okumaya başladı. Şaşkınlık içerisinde gördü ki, Kur'an, onun İncil'den damıttığı hakikatin özü ile tamamen aynı mesajı veriyordu. Müslüman oldu ve o zamandan beri gerek radyoda gerekse televizyonda olsun, halka hitap edip İslam'ı anlatmaya devam etti. Aynı zamanda Miller, İslamiyet hakkındaki birçok makale ve yayının da yazarıdır.