62 Yazı Mehmet Kırkıncı

Yazar Profili »

Ebedî Kurtuluşun Yolu Nedir?

Mayıs 2014, 449 165 Görüntülenme Eklenme Tarih: 09 Nisan 2020 16:14 Mehmet Kırkıncı

 

Bunun yolu sabırdır. Bu yoldan çıkanlar helâkete dü­şer, kaybederler.

İnsanı da ağaç olmak isteyen bir çekirdek olarak düşünebiliriz. Bu çekirdek, Cenâb-ı Hakk’ın kâinata koyduğu kanunlara uyup, toprak altına girecek ve orada sabredecektir. Bu sabır onu çürümeye kadar götürecek, fakat o çürümekle yükselip filiz devresine girmiş ola­caktır. Sabrı sonunda yetenekleri hayat bulup yeryüzüne çıkacak, filiz olduktan sonra da kendisini kötü yollarda kem ayaklar altında kalmaktan veya haşerelere yem olmaktan korumanın yollarını arayacaktır. O filiz, Hafız-ı Zülkemâl’in lütfuyla bu devreyi de aşarak fidan olduktan sonra ise, bu defa kendisini daha büyük hayvanların zararlarından korumaya çabalayacaktır. Bu merhaleyi de Allah’ın (cc.) ihsanıyla aştığında, artık sabrının mükâfatı olarak ağaç olup meyve verebilecektir.

Demek ki çekirdeğin meyve vermek için çok sabırlı olması ve bu sabırla Allahü Azimüşşân’ın lütfuna mazhar olmaya çalışması lâzımdır. Zira, çekirdeği ağaç yapacak olan, sabrın gereklerini yapması ve böylece Cenâb-ı Hakk’ın lütfuna mazhar olarak meyve vermesidir.

Ağaç olma yolunu bilmeyen veya bildiği halde gereğini yapmayan, rahat durmayıp, sağa sola yalpalayan bir çekirdeğin ağaç olamayacağı ve meyve veremeyeceği aşikârdır.

Ebedî Cennet bahçesinde ebedî meyvelerini görmek isteyen insan da o çekirdek gibi sa­bır göstermekle sorumludur. İnsanlar, Cennet meyvelerini, bir cihette, bu dünyada gerek ibadet ve gerekse musibet ve günahlara karşı gösterdikleri sabır nisbetinde koparacaklardır.

Şu noktaya da işaret edelim ki, mesela dünyada bir arpa tanesinin sabrı ile bir elma çekirdeğinin sabrı bir değildir. Arpa tanesini, elmaya nisbeten daha az bir sabırla mükellef kılan Mutasarrıf-ı Hakîm (her yaptığında çok hikmetler olan Allah), o arpa tanesine netice olarak bire on veya bire yirmi ücret vermektedir. Elma çekirdeği ise, uzun sabrının sonucu olarak yüzlerce, binlerce çekirdek verme ödülüne kavuşur.

İşte Cennette de insanların dereceleri böyle birbirinden farklı olacaktır. Nasıl ki bitki kelimesinin, ottan çiçeğe, hububattan koca ağaca kadar yüzbinlerce anlamı vardır. Aynen bunun gibi ‘ehl-i Cennet’ sözü de âmî bir mü’minden velîlere, sahabeden nebîlere kadar bütün nuranî zatları anlatmaktadır.

 

 


Mayıs 2014, 449 Sayısı Tüm Yazıları


YAZARIN DİĞER YAZILARI

Süt

Hindistan cevizinin ağacı toprak yiyor, kendisi süt veriyor. Koyun ise ot yiyip süt veriyor. Başka bir anne de et yiyip süt veriyor. Demek ki bunların her biri birer sebeptir.

Devamı »

Göremediğimiz Harikalar

Bir düşünelim; biz bir tek organımızın aynısını yapamazken, toprağa attığımız bir buğdaydan on tane buğday alıyoruz. Yani bir buğday tanesi kendisi gibi on fert yapmış görünüyor.

Devamı »

Ahiret Olmasa Hayatı Anlamsız Olur

Bir bilim adamı, büyük bir özen ve çalışma sonucu her yaprağı binlerce lira değerinde, gayet güzel ve eşsiz çiçekler yapsa, fakat sonra bunla­rı adi bir saman çöpüymüş gibi keçilere yedirse, ne kadar abes olur!..

Devamı »

İnsan Ağacı

Allah (cc), insanı çok donanımlı ve çok yönlü yaratmıştır. İnsanı bir çekirdekle kıyasladığımızda, her çekirdekten kendi bitkisi çıkarken, insan çekirdeğinden her çeşit bitki çıka­bilir.

Devamı »