TR EN

Dil Seçin

Ara

'Bilim Ve Yaratılışçılık' Kitabı Evrimi İspatlamış mıdır?

'Bilim Ve Yaratılışçılık' Kitabı Evrimi İspatlamış mıdır?

Yaratılışı savunanların delilleri kâinattaki yaratılanlar adedincedir.

Soru:Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’nin yayımladığı ‘Bilim ve Yaratılışçılık’ kitabı hakkında bilgi verir misiniz? Bu kitabın evrimi tamamen ispatladığını söylüyorlar.

 

Bu Akademi’nin neşrettiği kitap sıradan bir kitaptan farklı değildir. Bu ve benzeri kuruluşlar, evrimi evolüsyon manasında anlayan ve bir yaratıcının varlığını inkâr eden bilim adamlarının kontrolündedir. Bunlar, ateizme dayalı felsefî görüşlerini, bilimsel bilgi adı altında takdim ediyorlar. Böylece bir kamuoyu meydana getirmek ve dinsizlik adına nüfuz elde etmek istiyorlar.

Bunların esas gayesi, gençleri dinsiz yetiştirmektir. Maalesef, bilimi bu ideolojilerine alet ediyorlar. İstismara en uygun saha da evrim sahasıdır. O bakımdan devamlı evrimi gündemde tutuyorlar ve her şeyi buna bağlıyorlar. Onlar bir değil, yüz kitap da yayınlasalar, yaratılış hakikatini gizleyemeyeceklerdir. Bunların kastettiği manada bir evrimin ispatı zaten imkânsızdır. Çünkü bütün canlıların evveliyatını tek bir hücreye indirgeyip, bütün canlıları bundan silsile halinde tesadüflerle ortaya çıkarıp göstermek ve bunu kanıtlamak mümkün değildir. Çünkü masalların ispatı olmaz. Böyle olunca, bu konuda ortaya attıkları bütün görüşler, kendi felsefî bir düşüncelerinden ileriye geçmez. Yani onların iddiaları hiçbir zaman bilimsel bir bilgi olmayacaktır.

Ama yaratılışı savunanlar, her an her bir canlının yaratılışını örnek göstererek, geçmişe bununla bir değil, binlerce pencere açmaktadırlar. Allah (cc.) bizi yarattığı gibi, şimdi her an, bir hücreden insanı yaratıyor, yine tek hücreden bitkileri ve hayvanları yaratıyor. Bugün yaratan dün de yaratmıştır. Bir kavun çekirdeğinden kavunu çıkarıp yaratan, elbette bütün mahlûkatını da kâinatı da yaratmıştır ve yaratmaktadır. Çünkü hepsinin yaratılış kanunları aynıdır; bu ise yaratıcılarının bir olduğunu gösterir.

Canlıların tesadüfen ve kendiliğinden ortaya çıktığını iddia eden ateist evrimciler, değil bütün canlıların böyle tesadüfen meydana geldiğini, bir mercimek çorbasının tesadüfen ve kendiliğinden ortaya çıktığını ispatlasınlar, o zaman belki sözlerinde ve iddialarında bir hakikat payı olabilir. Hâlbuki yaratılışı savunanların delilleri kâinattaki yaratılanlar adedincedir. Her bir varlık, Allah’ın ilim, irade ve kudretinin eseri olarak yaratıcısını tanıtıyor ve aklı olanlara bildiriyor.