TR EN

Dil Seçin

Ara

Duyguların Rengini Bilmek

Duyguların Rengini Bilmek

Tıpkı tüm renkler, ana renklerin çeşitli oranlarda karışmasından oluştuğu gibi, insanın bütün duyguları da temel duygulardan oluşur.

Bütün duygular, üç ana duygumuz olan korku, sevgi ve güvenin çeşitli oranlarda kendi aralarında karışımından ortaya çıkar.

Mesela korku ile sevgi birleştiği zaman itaat; korku ile öfke birleştiği zaman saldırganlık; korku ile üzüntü birleştiği zaman kaçınma oluşur.

Bütün duyguların karışımından ise, insanın kişilik özellikleri ortaya çıkar.

Kişiler arası iletişimde, insanın duygularının farkında olması ve bu farkındalık üzerinden davranışlarını ve tepkilerini belirlemesi, sağlıklı bir ilişkinin temel kuralıdır.

Bu kural, eşler arası iletişimde de geçerlidir.

Evliliğin üç temel bağı olan sevgi, saygı ve güven, eşlerin duygularına göre şekillenir.

Bu üç temel bağ evliliği ayakta tutar.

Sevgi ve saygı devam ederken, güven zayıflarsa, bir müddet sonra diğer iki bağ da gevşer. Ya da sevgi azaldıysa, zamanla saygı ve güven bağı da zayıflar. Önemli olan bu üç bağın aynı seviyede tutulmasıdır.

Bunun için de kişi eşinin duygu rengini bilmeli, onun üzüldüğü, öfke duyduğu, endişelendiği, hoşlandığı durumları anlayabilmelidir.