40 Yazı Prof. Dr. Sefa Saygılı

Yazar Profili »

Şuur (bilinç) beynimizin yan ürünü mü?

Kasım 2017, 491 572 Görüntülenme Eklenme Tarih: 07 Aralık 2017 17:48 Prof. Dr. Sefa Saygılı
Materyalist bilim insanları ruhu kabul etmiyorlar ve bilincin beynimizin karmaşıklığının yan ürününden ibaret olduğunu savunuyorlar. Güya nasıl olmuşsa—evrim bize önce yeterli beyin kapasitesi bahşetmiş, sonra ise bilinç kaçınılmaz bir biyolojik işlem olarak ortaya çıkmış.

Materyalist bilim insanları ruhu kabul etmiyorlar ve bilincin beynimizin karmaşıklığının yan ürününden ibaret olduğunu savunuyorlar. Güya nasıl olmuşsa—evrim bize önce yeterli beyin kapasitesi bahşetmiş, sonra ise bilinç kaçınılmaz bir biyolojik işlem olarak ortaya çıkmış.

Tanınmış Amerikalı bilim adamı ve düşünür Prof. Dr. J. P. Moreland ise bu iddianın dört problemden dolayı kabul edilemez olduğunu ifade ediyor:

Öncelikle, bunu söyleyen birisi, maddeye ateistlerin ve natüralistlerin baktığı gibi bakmıyordur. Yani onu, tamamen fizik ve kimya kanunlarıyla anlaşılabilecek kaba bir şey olarak görmüyordur. Aksine bu düşüncede olanlar maddeye hayalî, ruhî veya zihnî bir potansiyel, güç atfediyorlardır.

Söylemek istedikleri, karmaşıklık düzeyinden önce de madde, zihni ortaya çıkaracak potansiyele sahipti. Ve uygun anda bu potansiyel harekete geçti ve bilinç ortaya çıktı. Bu ise maddenin yalnızca fizikî bir şey olmadığını, aynı zamanda, içinde zihin öncesi haller de barındırdığını ileri süren panpsişizm görüşüne uygundur. Kısacası net bir maddeci görüşü aniden bırakıp ateizmden ziyade teizme yakın bir bakışı benimsemişler. Şimdi, dünyanın başlangıcında yalnız madde olmadığını, ama aynı anda hem fizikî hem zihnî bir şeylerin olduğunu söylüyorlar. Böylelikle zihnî özelliklerin nereden geldiğine izah getiremeyince farkında olmadan Yaratıcının var olması fikrine yaklaşıyorlar.

İkinci problem hala determinizme saplanmış olmaları. Çünkü eğer bilinç beynin bir işleviyse, ben kendi beynimden ibaretim demektir ve beynimin fizik ve kimya yasalarına göre işlemesi gerekir. Onlara göre; bilinçle beyin, dumanla ateş gibidir. Ateş dumana sebep olur ancak duman bir şeye sebep olmaz. Duman yalnızca bir yan üründür. Yani, determinizmin, sebep-sonuç ilişkisinin içine hapsolmuşlar demektir.

Üçüncü olarak; eğer zihin, beyinden üstün bir gücün yönlendirmesiyle ortaya çıkmadıysa, zihinden gelen herhangi bir şeyin makul ya da doğru olduğuna niçin güvenelim, özellikle de teorik düşünce alanında?

Meselâ, bilgisayarınız rasgele güçler tarafından veya aklî olmayan kanunlar tarafından, arkasında bir zihin olmaksızın programlanmış diyelim. Bu bilgisayardan alacağınız çıktıya güvenir misiniz? Tabi ki hayır. 

Aynen böyle Darwinistlerin dediği gibi beynimiz kör tesadüflerle ortaya çıktıysa o zihnin güvenirliği olabilir mi? Yani zihinsel işlemlerim tamamen beynimdeki atomların hareketleriyle belirleniyorsa, düşüncelerimin doğruluğunu iddia etmek için de bir gerekçem yoktur. Dolayısıyla bilincimin atomlardan oluştuğunu iddia etmek için de hiçbir gerekçe bulunmamaktadır.

Dördüncü problem ise eğer zihnim beynimin bir işlevinden ibaretse, bütünleşmiş bir kişilik de yok demektir. Hâlbuki beyninin bir kısmı hasar görse de kişi yine aynı kişidir. Çünkü bilinç ve ruh beyinden ayrı varlıklardır.”

Evet, Moreland ruhun varlığını reddeden maddeci ve ateist bakış açısını mantıklı ve makul bir şekilde böyle çürütüyor.YAZARIN DİĞER YAZILARI

Şaşırtan Organımız: Talamus

ARA BEYNİN bir parçası olan talamus, ceviz büyüklüğünde yaratılmış bir sinir dokusudur. İnsan beyninin orta kısmındadır. Koku duyusu dışında tüm duyu organlarının bağlantı yeri talamusta yer alır.

Devamı »

Beynimizin Şaşırtan ve Yeni Anlaşılan Esnekliği: Nöroplastisite

Nöroplastisite kavramı; gelişim, öğrenme, büyüme, yaşlanma, bozulma, hasarlanma, iyileşme, tedavi, terapi ve rehabilitasyon gibi farklılaşmanın yaşandığı tüm süreçlerde ortaya çıkan değişim ve düzenleme mekanizmalarının yönlendirdiği tüm ‘yeni’ veya ‘yeniden’ yapılanmaları ifade eder.

Devamı »

İnsan Beynine Özgü Heyecan Verici Keşif: Kuşburnu Nöronları

Beyinde keşfedilmemiş farklı hücre tiplerinin olması da muhtemel. Örneğin, araştırmacılar yakın bir zaman önce şeklinin adeta kuşburnu ağacını andıracak şekilde çok sayıda dallanmalar içermesi sebebiyle kuşburnu nöronu olarak adlandırdıkları yeni bir tür beyin hücresi keşfettiler ve bu hücrenin sadece insanlarda olduğunu tespit ettiler.

Devamı »

Tedavi İçin Yaratılan Canlı: SÜLÜK

Sülük insanlık tarihi kadar eski geleneksel bir tedavi şeklidir ve asırlardır pek çok hastalığa şifa vermeye devam ettiği gibi günümüzde de öneminden bir şey kaybetmiş değildir.

Devamı »