TR EN

Dil Seçin

Ara

Sıradışı Bir Nesil: Ashab-ı Kiram

Sıradışı Bir Nesil: Ashab-ı Kiram

Sahabeler, Kur’an’da “en hayırlı ümmet” diye tavsif edilen mümtaz bir taifedir. Sahabeler, Resulullah’ın ifadesiyle sırat-ı müstakimi gösteren “gökteki yıldızlar gibidir.” Sahabeler, nübüvvet okulunun öğrencileridir.

Sahabeler, Kur’an’da “en hayırlı ümmet” diye tavsif edilen mümtaz bir taifedir.

Sahabeler, Resulullah’ın ifadesiyle sırat-ı müstakimi gösteren “gökteki yıldızlar gibidir.”

Sahabeler, nübüvvet okulunun öğrencileridir.

Sahabe nesli, hamele-i İslam’dır. Yani İslam’ı günümüze taşıyan emektar bir zümredir.

Sahabe nesli, İslam ağacının kökleri ve esaslarıdır.

Sahabe nesli, saff-ı evveldir. Yani İslam ordusunun—candan, cihandan ve canandan vazgeçmiş olan—ilk saflarıdır.

Sahabe nesli, İslam’ın ilk temsilcileri ve vahyin canlı şahitleridir.

Sahabeler, Resulullah’a “anam, babam ve tatlı canım sana feda olsun” diyecek kadar ölümüne sevdalı bir nesildir.

Sahabeler, Resulullah’ın yardımcıları ve dava arkadaşlarıdır.

Sahabe nesli, dünyada iken Cennet ile müjdelenmiş seçkin Müslümanlardır.

Sahabe nesli, Allah’tan razı olmuş ve Allah’ı razı etmiş insanlardır.

Sahabe nesli, güneş gibi iman taşıyan muttaki/takva sahibi müminlerdir.

Sahabe nesli, insanlar içinde Peygamberlerden sonra gelen en hayırlı topluluktur.

Sahabe nesli, Peygamberimizi dünya gözüyle görüp Onun (sav) nübüvvet nurundan istifade etmiş olan güzide Müslümanlardır.

Sahabe nesli, “Sebep olan yapan gibidir.” kaidesinden hareketle kıyamete kadarki Müslümanların bütün sevaplarına ortak olan ümmet-i Muhammed’in (sav) ilk halkasıdır.

Sahabe nesli, Onun (sav) varisleri, yani Peygamberimizin biz ümmetine bıraktığı/emanet ettiği mirastır.

İşte bu fazilet ve meziyetlerinden dolayıdır ki, Ehl-i Sünnet itikadına göre “en büyük evliya bile en küçük sahabeye yetişemez.

Bu vatanın İslam ile tanışma ve şereflenmesi sürecinde çok emekleri olan Ashab-ı Kiram’ı rahmetle anıyoruz.

Cenab-ı Hak, bizleri onların şefaatlerine mazhar eylesin. Âmin…