TR EN

Dil Seçin

Ara

Rahmet Dini, Rahmet Peygamberi

Rahmet Dini, Rahmet Peygamberi

Kur’an müminler için bir rahmet hazinesidir

Hz. Peygamberimiz (asm) mücessem bir rahmettir. Öncelikle İslam’ın çepeçevre rahmetle kuşatıldığını ve rahmeti kuşandığını gösteren birkaç örnekten sonra, Rahmet Peygamberi olan Hz. Muhammed’in (asm) hayatından kesitlerle, o canlı rahmete işaret etmeye çalışacağız.

 

KUR'AN'I RAHMAN İNDİRMİŞ VE ÖĞRETMİŞTİR

Allah, en son vahiy olan Kur’an’ı “Rahman’ın öğrettiğini” (Rahman: 1-2) bildirmek suretiyle Kur’an’ın sahibi olan Allah’ın kullarına karşı çok merhametli olduğuna, Kur’an’ın da bütün hükümlerinde rahmetin ışıklarını yansıtan manevi bir güneş olduğuna işaret edilmiştir.

 

KUR'AN MÜMİNLER İÇİN BİR RAHMET HAZİNESİDİR

“Biz Kur’an’ı müminler için bir şifa ve bir rahmet olarak indiririz.” (İsra: 82) mealindeki ayette ise, Kur’an’ın bütün prensipleriyle bir şifa kaynağı ve bir rahmet külçesi olduğuna dikkat çekilmiştir.

 

HZ. PEYGAMBER ÂLEMLERE RAHMETTİR

“Biz Seni ancak âlemlere bir rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya: 107) mealindeki ayette ise, Hz. Peygamberin âlemlere mücessem bir rahmet huzmesi olduğuna işaret edilmiştir.

Demek ki, İslam dininin sahibi olan Allah çok merhametlidir, Rahman’dır, Rahîm’dir. Bu dinin kaynağı olan Kur’an da—bütün emir ve yasaklarında—Rahman ve Rahîm olan Allah’ın sonsuz merhametini yansıtan bir kitaptır.

Bu dinin peygamberi olan Hz. Muhammed ise (asm), Allah’ın rahmetinin canlı bir misalidir, âlemlere mücessem bir rahmettir, yaşayan bir Kur’an’dır.

 

Şimdi, Hz. Peygamberimizin Şefkat Ve Merhamet Örneği Birkaç Hatıra:

Bir aile reisi olarak Hz. Peygamberin nezaket ve şefkati

Hz. Enes anlatıyor: “Aile fertlerine karşı Hz. Peygamberden daha şefkatlisini görmedim.”

Kızı Hz. Fatıma ziyaretine geldiği zaman, ayağa kalkar onu kendi yerine oturturdu. Halini hatırını sorar, onu sever, okşar ve gönderirken de yine aynı iltifatlarla gönderirdi.

 

Çocuklarla Birlikte Oynardı

Efendimiz (asm), torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile ilgilenir ve onlarla oyun oynardı. Bir gün torunları, dedelerinden kendilerine deve almasını istediler. Efendimizin o an deve alacak imkânı yoktu. Kendisi eğildi ve onlara şöyle dedi: “Haydi binin! Bundan iyi deve mi olur?”

 

Merhametten kaynaklanan affediciliği

Gavres b. Haris’in olayı:

Gatafan ve Enmar gazvesinde, yolda bir istirahat esnasında, Gavres isminde cesur bir kabile reisi, kimseye görünmeden, tek başına bir ağacın gölgesinde dinlenen Hz. Peygamber’in (asm) yanına kadar sokuldu; elinde yalın kılıcı olduğu halde, tam onun başına gelip dikildi ve “Kim seni benden kurtaracak?” diyerek meydan okudu.

Hz. Peygamber (asm) “Allah” diye cevap verdikten sonra “Allah’ım! Dilediğin şekilde beni bu adamdan koru!” diye dua etti.

Gavres birden iki omuzu ortasına gaipten bir darbe yedi ve kılıcı elinden düşüp yere yuvarlandı.

Bu defa Hz. Peygamber (asm), kılıcı eline aldı ve “Şimdi seni kim kurtaracak?” dedi…

Fakat sonra affetti.

O pek cesur adamın bir şey yapmadan geldiğini gören arkadaşları “Ne oldu sana? Niçin bir şey yapamadın?” diye sordular. Gavres, başından geçen hadiseyi anlattı ve “Ben şimdi insanların en iyisinin yanından geliyorum.” dedi.