TR EN

Dil Seçin

Ara

Şaşırtan Organımız: Talamus

Şaşırtan Organımız: Talamus

Ara beynin bir parçası olan talamus, ceviz büyüklüğünde yaratılmış bir sinir dokusudur. İnsan beyninin orta kısmındadır. Koku duyusu dışında tüm duyu organlarının bağlantı yeri talamusta yer alır.

Ara beynin bir parçası olan talamus, ceviz büyüklüğünde yaratılmış bir sinir dokusudur.

İnsan beyninin orta kısmındadır. Koku duyusu dışında tüm duyu organlarının bağlantı yeri talamusta yer alır. Nakil istasyonu gibidir. Belirli bir işi gerçekleştirmek için yapılan davranışlar burada şekillenir. Beyin sapı ve optik sinirlerden duyu bilgilerini alır ve daha yüksek beyin bölgelerine iletir.

Talamusun dış görünüşü yan yana duran iki ampulü andırır. İki özdeş parçadan meydana gelmiştir ve her parçanın uzunluğu yaklaşık 6 cm’dir. Talamusun, duyular üzerindeki görevleri nedeniyle embriyon gelişimin ilk aşamalarında şekillenmeye başladığı görülür. Talamus bölgesi gelişmeyen bir embriyo yaşayamaz. Aynı şekilde talamus bölgesi özelliğini kaybedecek derecede hasara uğramış bir kişi de kısa sürede ölür.

Talamusun en önemli özelliklerinden biri duyular üzerindeki filtre özelliği görecek şekilde yaratılmasıdır. Bu özellik ile hislerimizi önemine göre sınıflandırmamızda görev alır.

Önemli olanları ön plana çıkarırken, daha önemsiz uyaranları arka plana atar. Bu sayede yaptığımız işlere konsantre olabiliriz.

Öfke, korku, şiddet gibi davranışlar talamus tarafından kontrol edilir. Bu sebeple bu organın bu duyguları etkileyecek düzeyde zarar görmesi, psikolojik bozukluklara yol açabilir. Talamus öfke, korku, şiddet gibi davranışları kontrol ettiği gibi, bu davranışlar sonucu ortaya çıkan adrenalin türü hormonları salgılar. Bunun hikmeti vücudun işlevselliğini en üst düzeylere çıkarmak ve tehlikeli bir ortamdan zarar almadan kurtulmaya yardımcı olmaktır. Rabbimizin bir tür bize yardımıdır yani…

Vücut tehlikeli bir durumla karşılaştığında talamus tarafından hareketleri kısıtlanır. Bunun önemli bir hikmeti vardır. Bu da kişinin yanlış bir kararla zarar görebileceği bir hareket yapmasını engellemek amaçlıdır. Örneğin çoğu insan yılan türü canlılarla karşılaştığında korkudan hareket edemez. Bu durum talamusun duygular üzerindeki etkileriyle ilgilidir.

 

TALAMUSUN GÖREVLERİ

- Vücut dışında gelişen durumlardan beyni haberdar eder.

- Bilincin ortaya çıkmasına katkıda bulunur.

- Beyne giden tüm senkronik bilgilerin iki taraflı taşınma bölgesidir.

- Acı, sıcaklık gibi uyarılar talamus içinde yorumlanır, anlam kazanır ve beyne iletilir.

- El, sırt gibi bölgelerden dokunsal reseptörler aracılığıyla gelen sinyaller talamusta işlenir ve doğrudan kortekse gönderilir.

- Uyuma uyanma rutinini düzenler, uyanıklığı sağlar.

- Çevremizde değişen hareketleri, farklı uyarıcıları yorumlayarak; önem sırasına göre konsantre olmamızı sağlar.

- Duyuları iyi, kötü gibi gruplara ayırarak tanır; buna göre beynin farklı bölümlerine iletir.

- Vücudu koruma altında tutmak için hissi duygularımızı etkiler.

- Duygular sonucunda ortaya çıkan adrenalin türü salgıları salgılar.

Küçük fakat yoğun görevleri olan talamus incelendiğinde maddeten basittir, yani atom ve moleküllerden meydana gelmiştir. Peki, bu kadar önemli ve karmaşık işleri basit bir doku parçası nasıl başarmakta ve şaşırmadan yapmaktadır? Yoksa görünüşte sıradan bir doku olan bu organ, asıl iş gören Allah’ın ilim, irade ve kudretine bir perde midir?