TR EN

Dil Seçin

Ara

Yediveren

Yediveren

 

SÖZÜN ÖZÜ

Her ağaç, bir tohumun kabul edilmiş duasıdır.

 

***

 

SAHABELER

Pekçok hizmetin temelinde fedakâr ve gayretli insanların samimi hizmetleri vardır. Bir binada temelin görünmemesi fakat binayı taşıması gibi, bu insanlar ön planda görünmeseler de o hizmet onlarla kaim olmuştur. Sahabeler de İslamiyet binasının temelini teşkil ederler. Tarihte her ne kadar başkaları ön planda görünse de Cenâb-ı Hakk (cc.), İslamiyet binasının temelini sahabelerle şekillendirmiştir. Bunun için Peygamber Efendimizi (asm.) ve ashabını önemsiz göstermeye yönelik her çaba, İslamiyet’in temellerine zarar verir; dini hayattan koparır.

 

***

 

ASIL OLAN

Hata yapmak başka; hatalı, defolu, bozuk olmak başka şeylerdir. Bir saikle hata yapanla, bozuk olduğu için hata yapan farklıdır yani. Hataen yanlış yapan, yanlışını düzeltme yoluna gidebilecekken, bozuk olan ise öyle kaldıkça daima hatalı iş yapacaktır. Bu bir bilgisayarın bir sebeple hatalı iş yapması ile programında ya da parçasında problem olduğu için sürekli bozuk işler yapması gibidir.

Bu, insanlar için de böyledir. Bir cahillikle günah işleyen, hata yapan ondan tövbe eder, döner ve temizlenir. Fakat imanında, itikadında bozukluk olan, böyle olduğu halde kendini ve işini hatasız görenin yaptığı şeyler bozuk olmaya devam edecektir... Demek işleri düzeltmek için önce kalbi düzeltmeli.

 

***

 

NAMAZ

Bir tarafta “namazın insanı düzelteceği, günahlardan uzaklaştıracağı” kudsî müjdesi varken, diğer tarafta da bazıları hakkında yeterince günahlardan uzaklaştırmadığı, düzeltmediği gerçeği de ortadadır. Bu durum ise şeytana vesvese üretmeye uygun bir boşluk sunmakta ve mümin namazla ilgili şüphelere düşebilmektedir.

Gerçek o ki, madem Efendimiz (asm.) namazla ilgili o tanımı yapmıştır, öyleyse hak öyledir, onda şüphe yoktur. Problem namaz kılanda ve kılınan namazdadır.

Bu durum ise, etkin maddeleri az ya da hiç olmayan bir ilacı yutmaya benziyor. İlaç yutuluyor ama içi boş olunca fayda vermiyor. Öyleyse namazın içini ihlas, yakîn, huşu gibi etkin maddelerle doldurmalı; namazı hareketleri ve manasıyla Efendimizin (asm.) öğrettiği gibi kılmalı ki, “namazın insanı kötülüklerden uzaklaştıran ve Allah’a (cc.) yaklaştıran” bir ibadet olduğu hakikatine mazhar olunsun.

 

***

 

MERAK

İsminin anlamını merak eden insanın, kendi varoluşunun anlamını merak etmemesi olur mu?