TR EN

Dil Seçin

Ara

Yediveren

 

SÖZÜN ÖZÜ

İnsan bir söz verdi mi; saygınlığını, haysiyetini, insanlığına dair herşeyini ortaya koyar. Ve ancak sözünü yerine getirdiğinde onları geri alabilir...

 

***

 

MUCİZE

İnançsız bir insan, kendi başına mükemmel olan bir şeye, onu öyle yapan birinin olmadığı bir şeye mucize der. Yani kendince olağanüstü gördüğü şeylere mucize der…

Oysa bir müminin mucize dediği şey, bizzat Âlemler Rabbinin ilmine ve kudretine şahitlik eden hikmet ve kudret eseridir.

Evet, Allah’ın her yarattığı mucizedir; fakat müminin mucize dediği şey, Allah’ın sıradışı yarattığıdır.

Herşey harika ve herşeyi de ancak Allah (cc.) yaratabileceğine göre, mümin mucizelerle dolu bir dünyada yaşar, Rabbine öyle muhatap olur.

 

***

 

FARKLI TECELLİLER

Allah’ın (cc.) takdir edip yaratmasında farklı gerekçeler vardır. Bazen rahmetinden ötürü yaratır, bazı şeyleri hikmeti gereği, rubuyeti, ulûhiyeti icabı yaratır.

Mümin için takdir ettiği her hal için rahmeti elbette esastır. Fakat mümin bazen bir kusur eder, Âlemler Rabbinin şeriksiz Rububiyetini unutarak birşeyler yapar ya da söyler; işte burada Allah, kulunun hatasının hak ettiği şeyle muamele edebilir ve mümini ortak koştuğu o şeyle başbaşa bırakabilir. Mesela masum olarak zindana düşen Hz. Yusuf, orada iki arkadaşının rüyasını yorumlar. Onlardan birinin kurtulup kralın hizmetine geri döneceğini anlayıp ona “Krala (benim burada unutulduğumu) hatırlat” der; yani o an için kralı kurtarıcı bilme zellesi olur. Arkadaşı zindandan çıkar; fakat yıllar geçer de Hz. Yusuf’u hatırına getiremez. İşte bu gibi durumlarda Allah’ın adaleti sözkonusudur, rahmetten bahsedilecek yer değildir.

Ancak şu da var ki, rahmeti herşeyi kuşatmış olan Allah’ın (cc.) adaletinde de merhameti vardır. En azından hatamızı böylece bize gösterip, tövbe edip geri dönmemize fırsat verir.

 

***

 

ÖRNEK

Çocuklarla hoşbeş ederken söz Allah’ı görmeye geldi. Ardından sorularla beraber arzular, düşünceler de söyleniyordu. Bu arada küçük kızımın konuyla ilgili söylediği hoşuma gitti; dedi ki: “Baba biz dünyada imtihandayız. Okulda da sınavdayken sizi göremiyoruz, sizi göstermiyorlar değil mi?.. Sınav bitince görüşüyoruz.”

Kendi dünyasından örnekle anlatması güzeldi...

 

***

 

YÖN

Allah insanı, dünyadaki diğer yarattıklarından fazlasıyla yarattı, üstün yarattı.. insan üstün yaratıldığı halde kendinden aşağıda ve geride olan başka mahlukata el açarsa, onlara yaratıcılık verirse bu üstünlüğüne zıt hareket etmiş, uygun davranmamış olur. İnsan yüzünü yartılmışlara dönerse geriler, alçalır, kaybeder; insan, Allah’a (cc.) yönelirse ancak, yücelir, ilerler, insan olur. Yani insan mahlûkata yöneldi mi geriye; Allah’a yöneldi mi ileriye dönmüş olur.