TR EN

Dil Seçin

Ara

ÂDİL SULTAN

Eski İran’ın Sasani sülalesinin yirminci hükümdarı olan, Araplarca Kisra, Rumlarca Chesroes denilen büyük Nuşirevan, adaletiyle meşhur bir hükümdar idi. Miladî 531 yılında tahta geçmiş, tam 48 yıl hükümdarlık yapmıştı. Hazreti Peygamber onun hakkında, Ben âdil bir sultanın zamanında doğdum.” diyerek, onu şereflendirmişti.

 

***

 

I. MAHMUD’UN VEFATI

Sultan I. Mahmud, çok hasta olduğu halde, yardımla atına binerek camiye gitmiş; dönüşünde, Demirkapıdan saraya giderken, at üzerinde vefat etmiştir.

 

***

 

ŞİNASİ’NİN HAZİNESİ

17. asır şairlerinden Şinasi, (asıl adı; Ruznamçecizade Mehmed Ağadır) divan sahibi olduğu zaman, on beş yaşında idi. Asrın değerli şair ve hattatı Derviş Fasih Ahmed Dede, bu çocuğun mürebbisi olup, ona, matbaanın bulunmadığı o devirde, zamanının en muteber eserlerini kopya etmiş idi ki, bu kitaplar Şinasinin paha biçilmez bir hazinesi olmuştur.

 

***

 

PARİS’İN AT KESTANELERİ

M. Bachelier 1615te Paris sokaklarına ilk defa atkestanesi ağacını diken adamdır. Bu ağacı İstanbul sokaklarında görmüş ve fidanları İstanbul’dan alıp Fransaya götürmüştü.

 

***

 

SİZİN YÜZÜNÜZDEN…”

Nazilerden kaçıp, Türkiyeye sığınan Yahudi asıllı Alman İktisatçı Fritz Nuemarka üniversitede öğrencileri, Hocam Avrupalılar bizi niçin sevmiyorlar? Müslüman isek, İslâmiyeti Araplardan ve Farisilerden aldık. Bize duydukları kin kadar, onlara neden kin duymuyorlar?” diye bunun sebebini sorduklarında, ünlü hoca şöyle cevap verdi:

Siz olmasaydınız, İslâmiyet Avrupalıların gitmek zahmetine katlanmadıkları Hicaz çöllerinin bazı bölümlerinde kalırdı. Siz olmasaydınız, Anadolu ve Kuzey Afrika kesinlikle Avrupalıların olurdu. Siz tekrar ayağa kalktığınız gün, Batı’nın tarihi yeniden yazılır. Ruhunuza kavuştuğunuz zaman, Avrupanın durumu çok şüpheli hâle gelir.”

 

***

 

OSMANLI’NIN SUÇU!

Osmanlı İmparatorluğu, bu sonsuz boğuşmada, Batı’ya karşı ilk şuurlu, sistemli, örgütlü karşı duruştur. Anarşi içinde debelenen feodal sömürücü Batı’ya iki yüzyıl ölüm terleri döktürmüştür. Batılı tarihçiler, düşünürler, filozoflar, Osmanlılığı işte bu dünya soygununa karşı çıkmalar yüzünden hiçbir zaman bağışlamamışlardır. Osmanlı’nın başından uğradığı ihanetler, karşılaştığı namussuzluklar, düşmanlıklar, bu açıdan değerlendirilmelidir. Bu ihanetlerin, can düşmanlığının bugün de aynı korkunç kinle sürmekte olduğu unutulmamalıdır.

—Kemâl Tahir

 

***

 

“Şükrünü eda mümkün mü Allah’ım!” 

— Hz. Peygamber’in kabrinin çıkış kapısının üstünde yazılı bu cümle, Yavuz Sultan Selim’e aittir.

 

***

 

Osmanlı tarihinde en az sadrazamlık yapan vezir, Zurnacı Mustafa Paşa’dır. Bu da ancak bir saat sürmüştü. Dördüncü Sultan Mehmed’in zamanı idi.