TR EN

Dil Seçin

Ara

Hz. Âdem'in Yaratıldığı Toprakta Bütün Elementler Var mıydı?

Hz. Âdem'in Yaratıldığı Toprakta Bütün Elementler Var mıydı?

Bütün elementlerin Hz. Âdem’in yaratıldığı toprakta olması şart değildir. Nitekim ona verilen hayat topraktan değil, başka âlemdendir.

Alfabemizde 29 harf olduğu gibi, kâinat alfabesinde de bildiğimiz 114 element vardır. Yani âlemdeki varlıklar, kâinat kitabına Allah tarafından bu elementlerle yazılmaktadır.

Elementlerin bir kısmı, toprakta, bir kısmı suda, bir kısmı da havada bulunur. Bu elementler her an devri daim içerisindedir. Mesela havadaki azot elementi yağmurla veya şimşekle toprağa geçer, oradan bitkiye, hayvana ve oradan da insan bünyesine alınır. İnsandan da tekrar toprağa geçer. 

Karbon elementi de böyledir. Bitki karbon atomunu topraktan ve solunum vasıtasıyla havadan alır. Topraktan ve havadan bitki bünyesine giren karbon elementleri, yaprakların ve meyvelerin yapılmasında kullanılır. Bu yaprak veya meyveleri yiyen hayvan ve insanların bünyesine alınan karbon elementleri, buralardaki vazifelerinin bitiminde tekrar havaya ve toprağa dönerek yeniden canlıların bünyesinde kullanılırlar. 

İlk insan Hz. Âdem’in yaratıldığı toprakta karbonun bulunmadığını ileri süren kişi, o zamanki yerküre şartlarını bütün özellikleriyle biliyor mu acaba? Varsayalım ki, ilk insanın yaratıldığı toprakta karbon atomu, ya da Hz. Âdem’in yapısında kullanılan elementlerin bir kısmı olmasın. Allah, toprakta bulunmayan elementleri bulundukları yerlerden alıp kullanamaz mı? 

Hz. Âdem’in topraktan yatılması, melekler gibi nurdan, cinniler gibi ateşten değil, maddeden yaratılmasını ifade eder.

Siz bir binayı yaparken, topraktan elde edilen demir ve çimentoyu kullanıyorsunuz. Ama elektrik ve suyu da dışarıdan alıyorsunuz. Allah da insanı yaratırken topraktaki elementleri kullandığı gibi, toprak dışında, havada ve suda olan elementleri de kullanmıştır.  

İnsan sadece element yığınından ibaret de değildir. İnsanın manevi âlemini teşkil eden hayat ve bu hayata bağlı olan; akıl, hayal, hafıza, merak, endişe, korku, muhabbet, sevgi, şevkat, gadap gibi duygu ve hissiyatın hiçbirisi 114 elementte yoktur ve bunlar insana dışarıdan verilmektedir. 

Bu inaçsızlar akıllarınca bazı elementlerin toprakta yokluğunu iddia ederek, el çabukluğu ve cerbeze ile genelleme yaparak insanın yaratılışını Allah’ın elinden alıp, tesadüf ve tabiata vermek istiyorlar. 

Ama tek yapabildikleri böyle akılsızca iddialarla insanların kafalarını karıştırmaya çalışmak...