TR EN

Dil Seçin

Ara

Medyanın Beslediği Şiddet Eğitimle Nasıl Çözülür?

Medyanın Beslediği Şiddet Eğitimle Nasıl Çözülür?

Medyanın şiddeti beslemesini nasıl engelleyebiliriz?

Bu noktada okullarımızda seçmeli ders olarak verilen medya eğitimi ya da okuryazarlığı önem kazanmaktadır. Çünkü şiddeti besleyen ana kaynak medya olarak gözükmektedir.

Öğrenciye, medyaya ait her türlü mesajın asıl şekillendiği yerin masa başı olduğu (yazı işleri müdürünün masasından montaj masasına kadar) bu anlamda fictive yani kurgusal olduğu, kişisel menfaatler dahil siyasal ve ekonomik çıkarlara göre dizayn edildiği hatırlatılmalı.

“Bazı eğitimciler, gençlerin fotoğraf çekmek, öykü kareleriyle (storyboard) düşünceleri planlamak ve organize etmek, metinler yazmak ve kamera önünde oynamak, kendi internet sayfalarını tasarlamak veya bir haber öyküsünü bildirmek gibi deneyimleri yaşamadıkça kitle iletişiminin gerçek anlamda eleştirel tüketicileri haline gelemeyeceklerine inanmaktadırlar.”1

Okul hayatımızda bunu yapamayacak öğrencilerin de var olduğunu biliyoruz, ama öğrencilerin doğruyu ve yanlışı daha kolay anlayabileceği bir anahtar verebiliriz, bu anahtar da imandır, inançtır.

 

İnsanlara daha insani idealler ve hedefler koymalıyız

Objektiflik adı altında salt bilgiye ve dünyaya odaklanan bir eğitim müfredatı, hayatın gerçeklerini inkâr üzerine kurulmuş demektir. Ölümden bahsetmeyen bir eğitim sistemi ne kadar gerçekçi ve öğrenciyi hayata hazırlama noktasında ne kadar sahicidir?2 Hayatla bütünleşmeyen ve onun realitesine göre bir açıklama getirmeyen her öğreti, beslendiği eğitim sistemine karşı güvensiz bir bakış açısını getirecektir. Çoklu zeka kuramını getiren Gardner “Okul öğrenmeleri bir toz tabakası gibidir. Duvara tosladığında gerçek ortaya çıkar.” der.3

Ünlü eğitimci John Dewey’e ait olan bir örneği tersine çevirip verecek olursak; okul dışında her yerin suyla olduğu bir dünyada yüzmeyi sadece anlatarak öğretemezsiniz, havuza öğrenciyi sokmanız lazım. Bilginin büyük kısmı da pratiğe muhtaçtır, yoksa unutulup gider.

 

Ahlâki değerler hayata taşınmalı

Medya, eğitim ve şiddet ilişkisinde en güçlü kozun hayat boyu ve hayatı bütünüyle kuşatacak bir eğitim anlayışının elinde olduğunu söyleyebiliriz.

Medya dediğimizde sadece menfi anlamda bir medyadan bahsedemeyiz. Hayrı ikame etmeye çalışan medya da var.

Eğitimi, özellikle değerler eğitimini sadece okuldan ibaret sayarsak yanılırız. Yukarıda da değindiğimiz gibi konuşulan değil yaşanan değerleri, hayat boyu hayatın her alanında gerçekleştirebilirsek bizlerin kurtuluşuna vesile olur. Bu anlayışı sağlayacak temel eserlerden birisi de Risale-i Nur’dur.

İncelendiği zaman görülecek ki Risale-i Nur Külliyatı, toplumun sıkıntı çektiği, terör, Kürt-Türk, Alevi-Sünni gibi konular başta olmak üzere aile, arkadaş ve sosyal çevrede saygıyı ve merhameti yayacak bir anlayışın verileceği en sağlıklı eserlerden birisidir.

 

Yeni hazırlanacak ders kitaplarında Bediüzzaman’ın bu konulardaki fikirlerine yer verilirse toplum kazançlı çıkacaktır

Özellikle yaşadığı hayatla karizmatik bir kişilik ortaya koyan Bediüzzaman, şu an ülkemizde her kesimin sevdiği, sevmese bile saygı duyduğu ortak değerlerimizdendir.

Milli Eğitim Bakanlığı, Risale-i Nurlardan alınan görüş ve düşüncelerin derslerde ilgili yerlerde okutulması için teşvik etmeli, Bakanlığa bağlı Talim-Terbiye Kurulu Bediüzzaman’ın “Gençlik Rehberi” adlı eserini öğrencilere sadece din dersi için değil bütün bir hayat boyu rehberlik edecek kaynak eser olarak tavsiye etmelidir. Bunlar bu milletin hem dünya hem ahiretinin selameti için elzemdir.

Böylece menfi yayınların etkisinden bunalıp gerek ideolojik, gerekse psikolojik sebeplerden kaynaklanan şiddete yönelen gençliği, hayra yönlendirmede inşaallah faydalı bir adım atılmış olacaktır.

 

DİPNOTLAR:

1. Medya Okur-yazarlığı Hareketinde Yedi Büyük Tartışma (Renee Hobbs), Çev.: Melike Türkân Bağlı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Yıl: 2004, Cilt: 37, Sayı: 1, Sh.126)

2. Prof. Dr. Bahattin ACAT, Öğrenme Sürecinde Değerler ve Öğretmenin Ahlaki (Moral) Liderliği, Değerler Eğitimi Uluslararası Konferansı Kitabı (28-29 Mayıs 2010), Sh 140, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yayını.