TR EN

Dil Seçin

Ara

Çekiç Başlı Köpek Balıkları

Çekiç Başlı Köpek Balıkları

Yeryüzüne bir sanat galerisi olarak baktığımızda, buradaki eserlerin herbirinde pekçok hayret verici özellikler görürüz. Eserlerinde pekçok sanatlarını göstererek kendisini bize tanıtan Âlemler Rabbi, denizlerdeki balıkları da nazarlarımıza sunmaktadır. Şimdi bu balıklardan çekiç başlı köpek balığını tanıyalım.

Balıklar omurgalarının kıkırdaktan veya kemikten yapılmış olmaları bakımından kıkırdaklı balıklar ve kemikli balıklar olmak üzere iki grupta incelenirler. Kıkırdaklı balıklarda omurga ömür boyu kıkırdak yapı halinde bulunur. Kıkırdaklı balıkların yaklaşık olarak 850 türü vardır. Köpek balıkları, vatozlar, testere balıkları kıkırdaklı balıklardandır. Köpek balıklarının dünyada 400’den fazla türü mevcuttur. Bunlardan birisi de çekiç başlı köpek balıklarıdır. (Hammerhead shark, Sphyrna spp.)

Çekiç başlı köpek balıkları okyanus ve denizlerde yaşarlar ve genellikle ılıman denizlerin sığ kesimlerinde hayatlarını sürdürürler. Bazıları yaz mevsiminde sular ısındığında, daha soğuk suların bulunduğu bölgelere göç yaparlar. Sonbaharda sular daha da soğuyunca tekrar ılıman suların bulunduğu bölgelere geri dönerler. Bunlar köpekbalıkları içinde en büyük beyine sahiptirler. Yassılaşmış başları 90 cm kadar olup, başın iki yanında gözleri bulunur. Boyları 6 metre kadardır. Çoğunlukla yalnız yüzmekle birlikte bazen 3-15’li gruplar halinde de bulunabilirler.

Dişiler yaklaşık otuz tane yavru doğururlar. Bu yavrulardan her biri ortalama 75 cm boyundadır.

Resimde, çekiç başlı köpekbalığının yavrusu ve anatomik yapısı görülüyor.

Bu balıklarda başın alt bölümünde Lorenzini organı denilen yapıların bulunduğu bir dizi delik vardır. Bu organ vasıtasıyla çok düşük seviyedeki elektrik akımını bile tespit edebilirler. Öyle ki, bir voltun yüz milyonda biri olan elektrik akımını bile hissedebilirler. Böylece avlarının kaçarken veya kumda saklanırken kalp atışlarını bile tespit edebilirler. Bu özellikleri sayesinde karanlıkta bile avlarının yerlerini çok rahatlıkla tespit ederek onları avlayabilir.

Aynı zamanda dünyadaki manyetik alanları takip ederek uzun mesafelerde yollarını şaşırmadan hedef noktaya ulaşabilirler. Bu balıklarının biyolojisi ile ilgili araştırma yapan bir grup bilim adamı çekiç başlı köpek balıklarına taktıkları vericiler yardımıyla Galapagos adalarından olan Wolf adası ile Costa Rika yakınlarındaki Pogos adaları arasında 965 km yol aldıklarını göstermişlerdir. Bu iki ada arasında deniz altında volkanik dağ silsileleri ve kayalıklar bulunmaktadır. Bu köpek balıklarının yolculuğa başladıktan 40 gün sonra Wolf adasına geri döndükleri belirlenmiştir. Takip ettikleri yollar ve kullandıkları geçitlerin ortaya çıkarılması ile ilgili bilgiler her geçen gün nesilleri tehlike altında olan köpek balıklarının korunması açısından da oldukça önemlidir.

Sonuç olarak; çekiç başlı köpek balıklarının hayatlarını devam ettirebilmeleri için gerekli olan donanımların onların ihtiyaçlarını bilen, hayatlarını programlayan bir Zat tarafından verildiğini anlayabiliriz. Çünkü, çekiç başlı köpek balıklarının avlarının yerini hassas bir şekilde tespit edip, yakalamada ve yönlerini kusursuz olarak bulmalarında kullandıkları organların bizim için ileri teknoloji ürünü olan cihazlar gibi iş gördükleri bilinmektedir.

O halde bu organları onların vücutlarında yerleştiren kudretin, sonsuz ilim ve irade sahibi olduğunu, varlıkların en ince duygu, his ve arzularını bildiğini ve ona göre bunların ihtiyaçlarını yerine getirdiğini ifade edebiliriz. Ayrıca bu canlılara böyle özelliklerin verilmesi, bilime de yol göstermektedir. Günümüzde çekiç başlı köpek balıklarının biyolojisi ile ilgili yapılan araştırmalar da bunu ortaya koymaktadır.

 

 

Kaynaklar:

1. Çekiç başlı köpek balıkları. Belgesel. National Geographic.

2. Magby, M. Hammerhead Sharks. Under the sea series. The Rosen Publishing Group, New York. (20012)

3. O’Donnell, K. Hammerhead Sharks. The Rosen Publishing Group, New York. (2006)