TR EN

Dil Seçin

Ara

BİR YAZARIN HAYATINDAN

54 eser sahibi olan Şemseddin Sami, ilginç özellikleri olan bir insanmış. Ayda bir kere sokağa çıktığı için, bir elbiseyi 12 yıl, bir ayakkabıyı 10 yıl kullanmış, bir kravatı parçalanıncaya kadar takmış. Hayatında hiç sebze ve zeytinyağlı yemek yememiş. Gaz lâmbasından nefret ettiğinden bütün yazılarını mum ışığında, kamış kalemle ve dizinin üstünde yazarmış. Berbere hiç gitmeyip sakalını makasla kendisi kesermiş. Ömrünün son 5 yılında da evinden dışarı çıkmamış.

 

***

 

BİR KANUN

Hayvanlar nallanırken sakatlanmaya sebep olan nalbantlar, yaraladıkları hayvanı iyi edinceye kadar bakmaya ve (onların yemlerini vermeye) mahkûm edilecek. Böylece adalet ile birlikte hayvan sağlığının korunması bu tarihî kanunname ile belgelenmiştir.

 Kanunname-i İhtisâb-ı Bursa (Bursa belediye kanunları, 1502)

 

***

 

İSTİKLÂL MARŞI

İstiklâl Marşı şairimiz Mehmed Akif Ersoy, Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’daki Taceddin Dergâhı’nda kalıyordu. İstiklâl Marşı’nı yazdığı günlerde, Taceddin Dergâhı’nda beraber kaldıkları Konya mebusu Hafız Bekir Efendi, şunları anlatır:

“Akif, bir gece âniden uyanıp kâğıt aramış; bulamayınca da kurşun kalemiyle yer yatağının sağındaki duvara, marşın, “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım” mısrasıyla başlayan kıt’asını yazmış. Sabahleyin namaza kalktığımda, Üstadı, çakısıyla duvardaki yazıyı kazırken gördüm.”

 

***

 

KUSVÂ

Peygamber Efendimizin (sav) devesinin ismi Kusvâ’dır. Siyer ve hadis kitaplarında Kusvâ’dan, Ced’â ve Adbâ gibi farklı isimlerle de bahsedilmiştir.

Kusvâ’yı, Hz. Ebû Bekir (ra) 400 dirheme satın alarak Resûl-i Ekrem’e (sav) hediye etmişti. Kusvâ çok hızlı koşardı. Deve yarışlarında daima birinci gelirdi. Peygamber Efendimizin (sav) hayatındaki önemli hâdiselerde Kusvâ’nın adı geçmiştir. Bunlardan bazıları:

Mâide Sûresi, Resulûllah’a bu devenin üzerindeyken nazil olmuştur.

Peygamber Efendimiz (sav), Medine’ye onun sırtında hicret etmiştir.

Mescid-i Nebevî onun çöktüğü yere yapılmıştır.

Peygamber Efendimiz (sav), Hudeybiye barışının yapıldığı sefere yine Kusvâ ile çıkmıştır.

Veda hutbesini de onun sırtında îrâd etmiştir.

Bedir zaferinin müjdesini Medine’ye Zeyd bin Harise onunla götürmüştü.

Kusvâ, Hz. Ebû Bekir’in (ra) halifeliği sırasında Peygamber Efendimizin (sav) atlarının bulunduğu çayırlığa salınmıştır.