TR EN

Dil Seçin

Ara

HIRKA-İ ŞERİF

Peygamber Efendimiz (sav) vefatlarına yakın Hz. Ömer ile Hz. Ali’ye, hırkasını Veysel Karanî’ye vermelerini vasiyet etmişti. Veysel Karanî Hazretleri, evlenmediği ve evlâdı da olmadığı için bu hırka-i şerif, kardeşi Şihâbeddîn el-Üveysîye intikâl etti. Üveys ailesi, Irak ve Güneydoğu Anadolu’da ikâmet ettikten sonra Kuşadası’na yerleşmiş ve uzun müddet burada aşiret hâlinde yaşamıştır.

Peygamberimizin (sav) hırka-i şerifleri kendilerinde bulunduğu için bu aileye daima saygı gösterilmiştir. Daha sonra Sultan I. Ahmed’in isteği üzerine aile İstanbul’a gelmiş ve reisleri olan Şükrullah el-Üveysî’nin Fatih civarında Yavuz Selim’de kiraladığı evde İstanbul halkının hırkâ-i şerifi ziyaret etmesi sağlanmıştır. Sultan I. Abdülhamid Hân, Fatih semtinde bir hırka-i şerif odası yaptırmış, ardından Sultan Abdülmecid Hırka-i Şerif Câmii’ni inşâ ettirmiş (1851) ve hırka-i şerif burada muhafaza edilmeye başlanmıştır.

O zamanlar, hırka-i şerif, Ramazan ayında Valide Sultan tarafından ziyarete açılırdı. Osmanlı devlet erkânı Topkapı sarayındaki ‘hırka-i saadeti’ ziyaret ettikten sonra bu câmiye gelerek hırka-i şerifi de ziyaret etmeleri, burasını her sene Ramazan ayında bir ziyaretgâh hâline getirmişti. Günümüzde de hırka-i şerif, Ramazan ayının ilk Cumasından Kadir Gecesine kadar ziyarete açıktır.