TR EN

Dil Seçin

Ara

SEFER HEDİYELERİ

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa, bir sefer dönüşünde, Padişah Kanuni Sultan Süleyman’a getirdiği hediyelerin bir kısmı şöyle idi:

Omuzlarında birer top çuha ile iki bin esir.

Omuzlarında birer kese akçe ile iki yüz esir.

Ellerinde gümüş tepsi ile ve tepsilerde biner altın bulunan yüz köle.

Ellerinde altın tepsiler içinde inci ve mercan tesbihler, gerdanlıklar, altın kadehler ve diğer nefis eşyalar bulunan iki yüz cariye.

 

***

 

EVLİLİK ŞARTI

Norveç’te, 1950’li yıllarda, bir kız evlenmek istiyorsa, mutlaka yemek pişirmesini bilmesi gerekiyormuş. Üstelik bunu bir belgeyle da ispatlaması şartmış. Çünkü, yemek pişirebildiğini gösterir belgesi yoksa, ona evlenme izni verilmiyormuş.

 

***

 

KÖPRÜ

Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar seferine çıkmıştı. Drava Nehri’ne geldiğinde buradaki köprünün yıkılmış olduğunu gördü. Verilen emir üzerine 10 gün içerisinde bazı kaynaklara göre 5000 arşın (3400 metre), bazılarına göre 6000 arşınlık (3900 metre) bir köprü yapılmıştır.

 

***

 

DEPREM

1510 yılında İstanbul’da meydana gelen depremde 1000’den fazla ev yıkılmış, 100’den fazla camii ve mescit yıkılmış, sayısız iş yeri ve mesken hasar görmüş, 5000’den fazla ölü olmuştur. Bu hadiseye o zamanlar küçük kıyamet denilmiştir.

 

***

 

GÜNEŞ ÜLKE

17. asır başlarında ölen ve “Civitas Solis” (Güneş Ülke) isimli bir eser yazan Campenella, hayallerinin dayanağı olarak şunları söylüyordu:

“Mademki düşünceyi zindana koymayan, hakikat sevgisini zincire vurmayan bir millet, o cesur ve âdil Türkler var. Üzerinde yalnız hakikatin, adaletin ve hürriyetin hüküm sürdüğü bir “Güneş Ülke” yarın neden vücut bulmasın?”

Campenella bugün yaşasa, aynı sözleri söyler miydi acaba?

 

***

 

KİTAP

İstanbul’un 18 kütüphanesinde 750.000’den fazla kitap vardır. Bunların 130.000 kadarı el yazmasıdır. Son derece değerli olan bu yazma kitaplardan başka 600.000’den fazla da basma kitap vardır. Yazma kitaplar arasında bundan 1000 yıl önce yazılmış paha biçilemez pek çok kitap vardır.

 

***

 

SEFER VAKTİ

Antoine Galland, Osmanlı ordusunun sefere çıkışını şöyle anlatıyor:

“7 Mayıs 1672 günü IV. Mehmed, Polonya Seferine çıkmak için Edirne’den ayrıldı. Bizzat Padişah komutasındaki ordunun şehirden çıkışı, güneşin doğmasından başlayarak tam beş saat sürdü...