TR EN

Dil Seçin

Ara

KİLİT

Bir makine mühendisi olan İngiliz Joseph Bramah, 1874’te bir kilit yaptı. Bu kilidin, 494 milyon kombinezonu vardı. Joseph Bramah, yaptığı bu kilidi, bir maymuncuk ya da başka bir anahtarla açabilene çok büyük bir ödül vaat etti. Ödüle heveslenen çok kişi uğraştı fakat, 67 yılda ancak açılabildi.

 

***

 

FİRAVUNUN MİMARI

Eski Mısır’da Mimar Cnidus, firavun tarafından, Nil’in ağzında bir fener inşa etmeye memur edildi. Mimar Cnidus, bir kayanın üzerinde feneri inşa ettikten sonra, bu yapıyı sıvatıp, sıvanın üzerine firavunun ismini yazdırmıştı. Fakat rüzgârlar ve yağmurlar zamanla çimentoyu aşındırınca, fenerin üzerinden firavunun adı da silinmişti. O zaman kurnaz Cnidus’un çimentonun altındaki asıl taşlara kendi adını kazıdığı meydana çıktı.

 

***

 

İLK EŞEK

Onuncu yüzyıldan önce İngiltere’de hiç eşek yoktu. İngiltere’ye ilk eşekleri Haçlılar, Kuzey Afrika’dan yurtlarına dönerken getirmişlerdi.

 

***

 

EN BÜYÜK SARAY

Dünyanın en büyük sarayı Çin’de, Pekin’in merkezindeki İmparatorluk Sarayı’dır. Kenar uzunlukları 960 m ve 750 m olan bir dikdörtgen olarak inşa edilmiştir. On beşinci yüzyılda, III. Ming hanedanından İmparator Young-Io tarafından yaptırılmıştı. Bütün hanedan fertlerine rahatlıkla yetecek olan bu sarayın 1400 odası, tapınak ve salonları var.

 

***

 

KAHRAMAN

Sultan IV. Mehmed zamanında, Avusturyalılar Budin’i kuşatmışlardı. Kale komutanı Kara Mehmed Paşa, askerinin önünde kahramanca çarpışırken, bir düşman kumbarası belinden aşağısını koparttı. Kendi feci haline aldırmayan bu kahraman komutan, ölüm döşeğinde olduğu halde, yerine geçecek kumandanı tayin edip ve askerlerine direnmelerini tavsiye etmeden gözlerini kapamadı.

 

***

 

VEZİR

Vezir kelimesinin anlamı, ‘muin,’ yani ‘yardımcı, yardım eden’ demektir. Bu unvanı ilk defa Abbasiler kullanmışlardı. Osmanlılarda ilk vezir-i âzamlık rütbesini ise, Çandarlızade Ali Paşa almıştı.

 

***

 

GÖKTAŞI

1920 yılında, Güneybatı Afrika’da Grootfonte bölgesinde Hoba yakınlarına herkesi çok korkutan bir göktaşı düştü. Bu göktaşı 2,75 metre uzunluğunda, 2,43 metre genişliğinde büyükçe bir bloktu. Ağırlığı da tam 59 ton idi. Yapılan analizler sonucunda %93’ünün demir, %7’sinin de nikel olduğu tespit edildi.

 

***

 

UYDU

Dünyanın çevresinde yörüngeye oturtulabilen ilk yapay uydu, ‘Sputnik l’dir. 4 Ekim 1957’de yörüngeye oturtulabilen bu uydunun çapı sadece 56 cm’di. Ve Dünya’nın çevresinde yörüngeye oturabilmek için, saatte 28.565 km hıza ulaşmıştı.