TR EN

Dil Seçin

Ara

TÜP GEÇİT

İstanbul Boğazı’nın tüp geçide kavuşması hayali ta 1800’lere kadar gider. O zamanlar Rumeli ve Anadolu demiryollarını kesintisiz birbirine bağlamak için düşünülen tüp geçit 200 yıldır gündemden düşmeyen bir konudur. İlk tüp geçit projesini 1860 yılında Fransızlar zamanın padişahına sundular. İkinci proje ise, 1902 yılında, Amiral Besim Ahmet Paşa’nın aracılığı ile Amerikalı mühendis Frederic K. Strom tarafından hazırlandı. Ancak bunlar hayata geçirilemedi.

 

***

 

İLK MESCİD

İstanbul’un kuşatıldığı sıralarda, Fatih Sultan Mehmed, Otağ-ı Hümayunu Okmeydanı’na kurmuş, daha sonraları da bu meydanı “okçular meydanı” olarak vakfetmiş ve burada bir de namazgâh yaptırmıştır. İşte bu namazgâh, İstanbul’un sur dışındaki ilk namazgâhıdır.

Fatih gemileri Haliç’e indiği zaman bu mescidde şükür secdesine kapandığı için de buranın ayrı bir önemi ve hatırası vardı. Bu namazgâh, ilçe belediyesi tarafından 1990’lı yılların başında halı saha yapmak maksadıyla yıkılmıştır.

 

***

 

İLK DENİZCİMİZ

Çaka Bey, Oğuzların Çavuldur boyuna mensup bir Türk lideridir. Malazgirt zaferinin ardından Anadolu’nun fethi devam ederken, Bizans kuvvetleriyle yaptığı bir çarpışmada esir düşmüştü. Her şeyde bir hayır vardır ya, Çaka Bey, İmparator III. Botaniates’in dikkatini çekerek İstanbul’a saraya getirilir. Sarayda Grekçe’yi öğrenir ve Bizans Deniz Kuvvetlerini yakından tanıma imkânı bulur. 1081’de Bizans’ta imparator değişince de hürriyetine kavuşan Çaka Bey, ilk Türk donanmasını kuran kişi olarak tarihe geçmiştir. Çaka Bey, 1095 yılında kurduğu donanma ile İstanbul’u kuşatmaya giderken, Abidos Kalesi’nin fethinde yaralanıp vefat etti. Eğer ölmeseydi, İstanbul’u deniz kuvvetleriyle kuşatan ilk Türk Bey’i de o olacaktı.

 

***

 

MİNYATÜR OSMANLI PARKI

Münif Paşa (1830-1910) şair ve yazarlığının yanı sıra, aynı zamanda İstanbul’a dair pek çok projeler üreten bir bilim adamıdır. Münif Paşa’nın bu projelerinden biri de Minyatür bir ‘Osmanlı Devleti Parkı’ kurmaktı.

Münif Paşa bu minyatür parkın nasıl inşa edileceğini ayrıntılı bir şekilde projelendirmişti. Kıt’alar, denizler, göller, ırmaklar, dağlar, çöller ve tarihi eserler, hatta denizlerdeki donanma gemilerine kadar bu parkta minyatür olarak bulunacaktı.

Okmeydanı ya da Rami Kışlası civarında yapılması düşünülen bu ‘Osmanlı Devleti Minyatür Parkı’ fikrine Sultan II. Abdülhamid de çok sıcak bakmış, ancak zamanın şartlarından dolayı hayata geçirilememiştir. Eğer bu park yapılabilseydi, o zaman için sadece İstanbul’da değil, dünyada da bir ilk olacaktı.

 

***

 

İLK ÇİÇEK AŞISI

Dünyada ilk çiçek aşısı, 1839 yılında İstanbul Tıbbiye Okulu’nda bulunup kullanılmıştır. O yıllar İstanbul’un birçok semtine de aşı memurları atanmış ve Hekimbaşı Behçet Efendi’nin yazdığı sağlık broşürü, Matbaa-i Amire’de basılıp halka ve orduya ücretsiz olarak dağıtılmıştı.