TR EN

Dil Seçin

Ara

RÜYA

Evliya Çelebi, Hz. Peygamberi rüyasında görüp, “şefaat yâ Resulallah” diyecek yerde heyecanlanıp seyahat yâ Resulallah” dediği o meşhur rüyasını gördüğünde, ondokuz yaşında idi. Yirmi yaşında ise, İstanbul ve çevresini gezerek, gördüklerini kaleme aldı.

 

***

 

BİR YUDUM SU

Sultan II. Abdülhamid devrinde, Haliç sandalcılarından Hasköylü Salih diye birisi vardı. Bu garip sandalcı, 15 defa deniz kazası geçirdiği halde, bunların hepsinde de ölümden kurtulmuştu. Fakat bir gün Eyüpte bir kahvede su içerken boğuldu.

 

***

 

SULTAN AHMED

İstanbulun en görkemli eserlerinden olan Sultanahmed Camiinin inşaatına 1609da başlandı ve 1616'da tamamlandı. Bu güzel camii yaptıran Sultan I. Ahmed o sırada yirmi altı yaşında idi.

 

***

 

9 - 0 ve DİĞER RAKAMLAR

Bugün kullandığımız rakamları 9. yy.’da yaşamış olan Müslüman âlim Harezmî keşfetmiştir. Onun sisteminde 9 rakamı ile birlikte bir de 0 bulunmaktaydı. Bu sistem 12. asırda Leonarda mal edilerek Avrupada da kullanılmaya başlandı.

 

***

 

GÜLME KOMŞUNA…

Şair Siyahî Ahmed Efendi, bir deniz yolculuğuyla Trabzona gidiyordu. Bindiği gemi bir fırtınaya tutuldu. Mecbur kalarak, yakındaki bir dere ağzına sığındılar. O ıssız yerde iki mezar gören şâir güldü ve: Adamcağızlar dişlerini sıkıp şenlikli bir yere düşememişler.” dedi. Fakat bu şair gemiye dönünce hastalandı ve öldü. Ardından onu da, o iki garibin yanına gömdüler.

 

***

 

EN ÇOK ve EN AZ

Osmanlı Sultanları içinde tahtta en uzun süre, Kanuni Sultan Süleyman kaldı ve tam 46 sene padişahlık yaptı. En kısa süre tahtta kalan ise, Sultan V. Murattı. O ise ancak 93 gün padişahlık yaptı.

 

***

 

FERMANLAR

Herkes, mahalle imamına ikametgâh kaydını yaptırmak zorundadır. (Tarih: 1579)

• • •

Yapılarda kullanılan keresteler, en, boy ve kalınlık bakımından, standardize edilmiştir. (Tarih: 1567)

• • •

Tabiplerle cerrahların, Hekimbaşı tarafından sınav edilmeden iş görmeleri yasaktır. Mutatabiplik (yalancı doktorluk) da kesinlikle yasaktır. Böyle bir şeye kalkışan şiddetle cezalandırılacaktır. (Tarih: 1573)

• • •

Toptancı ve perakendecilerin kazançları, yüzde üzerinden tespit edilecektir. (Tarih: 1586)