TR EN

Dil Seçin

Ara

Bitkiler De Hatırlar...

Bitkiler De Hatırlar...

Son araştırmalar bitkilerin de bazı şeyleri hatırlayabildiklerini göstermiştir.

Son araştırmalar bitkilerin de bazı şeyleri hatırlayabildiklerini göstermiştir. Canlıları yaratan ve yaşatan Âlemler Rabbi, onları başıboş bırakmamıştır. Her canlının yaşamak için ihtiyacı olan her türlü yapı ve özellikleri onlara vermiştir.

Öldürülmüş veya inaktive edilmiş patojen bakterilerin bitkilere enjeksiyonuyla bitkinin o bakteri türünün sebep olduğu hastalığa karşı bağışıklık kazandığı görülmüştür. O bitki artık hayatı boyunca her ne zaman o bakteriye maruz kalsa onu tanır ve kendisini hasta edeceğini hatırlar. Bunun üzerine bitkinin hücrelerinde hızla bağışıklık maddeleri sentezlenir. Sentezlenen bu maddeler bakterinin bitkide üreyip çoğalmasını engeller. Böylece bitki hasta olmaktan kurtulur.

Hayvan ve insanlarda görülen bağışıklık olayının bir benzeridir bu. Tek farkı hayvan organizmalarında üretilen bağışıklık maddeleri büyük yapılı protein molekülleri olup antikor adı verilir. Bitkilerdekiler ise daha küçük yapılı organik maddeler olup fitoaleksin adı verilir.

Fitoaleksinlerin çeşitleri bitki türüne göre değişir. Birkaç örnek vermek gerekirse fasülyede faseolin, bezelyede pisatin, orkidelerde orkinol, havuçta dihidroizokumarin gibi…

Her yarattığında pekçok hikmetler olan Hakîm Rabbimiz, her canlı türüne karşı düşman bir canlı var etmiş. Peki, bunu niçin yapmış? Öncelikle, Âdil, Hakîm, Mukaddir gibi ismleri gereği tabiat dediğimiz canlıların cevelengâhı olan yeryüzünde ekolojik dengeyi tesis etmek ve hayatın devamı için yapmış. Fakat bunun yanında her canlıya kendisini düşmanından koruyacak özellikler ve kabiliyetler de vermiş. Onları tamamen savunmasız eli kolu bağlı yaratıklar yapmamış. Böylece hayatı bir faaliyetler yumağı haline getirmiştir.

Bu düşman saldırılarıyla canlıların kendilerini koruma yetenekleri gelişmektedir. Bediüzzaman’ın ifadesiyle “atmacanın serçe kuşuna tasallutu onun uçma ve kaçma kabiliyetlerini inkişaf ettirir.” Aynı bunun gibi, toprakta, suda ve havada yani her yerde bulunan mikropların sıklıkla saldırılarına maruz kalan bitkileri bağışıklık mekanizmasıyla donatan rahmeti ve hikmeti sonsuz Allah (cc.), böylece bitkilerin hastalıklara direnç kazanmasını sağlamaktadır.

Maddî âlemde böyle olduğu gibi manevî âlemde de durum çok farklı olmayıp benzer şeyler cereyan eder. İnsanları bu dünyaya imtihan için gönderen Allah (cc.) onlara şeytanları, nefis, heva ve heves gibi şeyleri düşman ederek insanı sınamaktadır. İnsana da bu düşmanlarına karşı mücadelesinde yardımcı olacak peygamberler ve onlar vasıtasıyla kitaplar göndermiştir. Bunlara kulak veren insanlar düşmanlarına nasıl karşı koyacaklarını öğrenirler ve kendilerine verilmiş olan akıl, kalp, sabır gibi cihazları kullanarak mücadele ederler. İnsanın bu mücadelesi sayesinde manevî olgunlaşması mümkün olur ve o insan cennete lâyık bir hale yükselir. Meleklerin böyle düşmanları olmadığı için makamları sabittir. Bilhassa bu düşmanların her yerde cirit attığı günümüz şartlarında Rabbimizden niyazımız bizi onların şerlerinden koruması ve mücadelemizde yardımcı olmasıdır.