TR EN

Dil Seçin

Ara

Kar Tanelerinin Şekillerindeki Benzerliğin Ve Farklılığın Sebebi Nedir?

Kar Tanelerinin Şekillerindeki Benzerliğin Ve Farklılığın Sebebi Nedir?

Kış mevsimlerinde yağan tüm kar tanelerini bir araya getirip mikroskop altında inceleyebilsek, onların tümünün “altıgen geometrisinde” olduklarını, fakat birbirlerinin tamamen aynı iki kar tanesinin bile bulunmadığını görürüz.

Kar tanelerinin hem tümünün “altıgen geometrisinde” olmalarıyla birbirlerine benzemeleri ve hem de onların iki tanesinin bile birbirlerinin tamamen aynı yapıda olmayışları, büyük hayret uyandırmış; Wilson Bentley adlı bir kişi ömrünün elli yılını kar tanelerini mikroskop altında incelemekle ve onların fotoğraflarını çekmekle geçirmiş; o fotoğraflarının bir kısmını sergilerde teşhir etmiş ve bir kısmını da “Snow Crystals” adlı bir kitapta yayınlamıştır.

Wilson Bentley bu konuda şöyle demektedir: “Mikroskobun altında kar tanelerinin mucizevî güzellikte olduklarını keşfettim. Bu güzelliğin başkaları tarafından da görülmemesi ve ondan gereken dersin alınmaması büyük bir kayıp. Her kar kristali bir tasarım harikası ve hiçbir dizayn bir daha tekrarlanmıyor…”

 

Böyle Bir Çeşitliliği Ancak Allah Gerçekleştirebilir

Kar kristallerinin “daima altıgen simetrisinde fakat farklı görünüşlerde” olması özelliği, her kış mevsiminde yağan karlarda tekrarlandığı için, bu konudaki araştırmalar da devam etmektedir. 

Gökyüzünden düşen kar kristallerinin tümünün “altıgen simetrisinde” fakat her birinin diğerinin tamamen aynı olmayan şekillerde oldukları, insanların çoğunun bilmediği bir konudur. Bilinse bile, “bu gerçeğin muhteşemliği” üzerinde fazla düşünülmemiş olabilir. Oysa, “kar kristallerinin hepsinin altı köşeli olup yapılarının birbirinden farklı olması” büyük bir mucizedir. Böyle bir çeşitliliği hiçbir sanatçı, mimar ya da bilim adamı gerçekleştiremez!.. Üstelik, Yüce Allah bu sanatı 0,1 “milimetre kare” olan bir mekanın içerisine yerleştirmektedir…

Fizik Profesörü Kenneth Libbrecht kar kristallerinin bu muhteşem yapısı üzerinde araştırma yapan bir başka bilim adamıdır. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nde çalışmalarını yürüten Libbrecht de kar kristallerinin fotoğraflarını çekerek, “Allah’ın yaratma sanatındaki kusursuz güzelliğin bir örneğini” gözler önüne sermiştir. Profesör Libbrecht, “Şimdiye kadar yapılan çalışmalar içinde, kar tanecikleri arasında aynı büyüklükte, aynı şekilde ve aynı sayıda su molekülü ihtiva eden iki kar kristalinin bile bulunmadığını” bildirmiştir. Libbrecht teknolojik cihazların yardımıyla görüntülediği kar kristallerinin açıları, motifleri ve renkleri arasında da farklılıklar olduğunu göstermiştir.

 

Kar Kristalleri Nasıl Şekillenir?

Kar Kristallerinin teşekkülü, Allah’ın koyduğu çok boyutlu kanunlar çerçevesinde şöyle olur: Bir kar kristali küçük bir toz tanesi etrafında şekillenmeye başlar. Bu kristal gitgide büyür ve köşelerinden itibaren küçük kollar oluşmaya başlar. Hava soğudukça bu kolların büyümesi biraz daha hızlanır. Hava değişimlerine maruz kaldıkça, oluşan bu yapı üzerinde kılcal uzantılar gelişir. Kar çevreye savruldukça ve değişik koşullara maruz kaldıkça, bu yapılanma devam eder ve her şarta uygun farklı bir özellik kazanmaya başlar. Tek bir kar tanesindeki her kol aynı gelişmeyi yaşadığından, kar tanesinin bütün kolları birbirine benzer ve son derece kompleks bir yapı yaratılır. Meydana gelen altıgenle bağlantılı olarak, altının katlarına bağlı bir simetri oluşur ve kristal üç boyutlu yapısını kazanmış olur.

Kâinatı en ince teferruatına kadar Allah yaratıp ve kendi sıfatlarıyla şekillendirmektedir. Var olan her şey O’ndandır. Tüm güzellikler, incelikler, O’nun sıfatlarının her an tecellî etmesiyle varlık bulur. İnsanın yapması gereken, Allah’ın yarattıklarındaki eşsiz sanatı görmek ve onların üzerinde düşünmektir. Allah örneksiz olarak yaratandır. Her bir kar tanesi Allah’ın izni ile yeryüzüne düşer. “Kar”ın oluşabilmesi için gerekli tüm sebepleri yaratan Allah’tır. Allah her bir su damlasını soğuk hava ile karşılaştırır ve çok ince buz parçalarına dönüştürür. Her şeyi en güzel şekilde yaratan Allah, trilyonlarca kar tanesini ihtişamlı bir sanatla yeryüzüne gönderir. “Her şeyin Allah’ın dilemesiyle var olduğu”, bir ayette şöyle bildirilmektedir: “Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca ‘Ol’ der, o da hemen oluverir.” (Bakara Suresi, 117)

“Allah’ın sonsuz yaratma gücünü” daha iyi anlayabilmek için, karla kaplı olan bir manzarayı gözünüzün önüne getirin. Ağaçların, yolların, arabaların ve evlerin çatılarının karlar altında olduğu bir sokağı düşünün. Orada var olan kar taneciklerini saymaya kalktığınızı farz edin. Böyle bir “sayma işlemi”ni başarmak imkansızdır. Çünkü bir metre küp karda bile 350 milyon tane kar taneciği bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu 350 milyon tane kar taneciğinin her birinin “farklı altıgen motifleri” olduğunu düşünün. Daha sonra karşınızda duran karla kaplı manzaraya bakın ve kaç tane farklı kar kristali motifi ile karşı karşıya olduğunuzu düşünün: 350 milyon tane; birbirlerinden açıları, renkleri ve motifleriyle farklı deseni bile insanın zihninde canlandırması mümkün değildir! Dünyada hiçbir ressamın veya hiçbir tasarımcının birbirinden farklı 350 milyon resmi veya desen çalışması yoktur!.

Allah ise, sadece bir metreküp karda bile “350 milyon ayrı desen” yaratmaya kadir olduğunu her an göstermektedir. Kuran’da, Rabbimiz, yaratmasından şöyle bahsetmektedir: “Yaratan, hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp düşünmez misiniz? Eğer Allah’ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız, onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.” (Nahl Suresi, 17-18)

Bunun sebebi, kar tanelerini meydana getiren “su moleküllerinin moleküler özelliğindeki farklılıklar ve kar kristallerinin buna bağlı olarak farklı geometrik yapılarda oluşmaları” değildir. Kar tanelerinin hiçbirinin diğer birine benzememesi, “su moleküllerinin farklı özelliklerde olmasıyla açıklanamaz!.. Bu mevzuda, dikkat çekilmesi ve vurgulanması gereken; Allah’ın, “Ferd” isminin içindeki “Vahid” ve “Ehad” isimlerinin kar tanelerinde de tecellilerinin olduğudur. “Kar taneleri, genel özellikleri ile birbirlerine benzemeleriyle” Allah’ın “Vahid” isminin tecellilerini gösterir; aynı zamanda “her kar tanesinin tamamen farklı olmasıyla” da, Allah’ın “Ehad” isminin tecellilerini gösterir.

Risale-i Nur, 30. Lem’a’daki “Ferd” isminden bahseden kısım, bu mevzuyla da ilgili olarak okunabilir ve mütalaa edilebilir. Bunu yapmak ise, “Marifetullah” (Allah’ı isimleriyle tanımak) olur ki, bütün ilimlerin başı ve en kıymetlisi de budur..

 

Kar Kristallerindeki Bu Muhteşem Yapının Fark Edilmesi, Bilim Dünyasında Büyük Bir Hayranlık Uyandırmıştır

Evet imkanımız olsa ve bütün yağan kar tanelerini bir araya getirip inceleyebilsek, onların arasında birbirlerinin tamamen aynı iki tanesinin bile bulunmadığını görürüz!

“Kar kristallerindeki bu muhteşem yapının fark edilmesi”, bilim adamlarında büyük bir hayranlık meydana getirmiştir. Öyle ki, kar kristalleri üzerinde ilk araştırmaları yapan Wilson Bentley, gördüğü muhteşem sanat karşısında çok etkilenmiş ve elli yıl boyunca sürekli kar kristali resmi çekerek bu kar tanelerini incelemiştir.

Kar kristallerinde görülen farklılıklar bitip tükenmediği için, günümüzde halen bu konuda araştırmalar devam etmektedir. Farkına varılmayan bu sanat eserlerini Yüce Allah 0,1 milimetrekare olan bir mekanın içerisine yerleştirmektedir!.. Böyle bir çeşitliliği ise Allah’tan başka hiçbir sanatçı, mimar ya da bilim adamı gerçekleştiremez!.. 

Allah, yarattığı madde ve koyduğu kanunlarla eserlerini üretir ve sanatını sergiler. Her bir su damlasını soğuk hava ile karşılaştırır ve çok ince buz parçalarına dönüştürür. Böylece her şeyi en güzel şekilde yaratan Allah, trilyonlarca kar tanesini ihtişamlı bir sanatla yeryüzüne gönderir.

Evet, insanın vazifesi, “Allah’ın yarattıklarındaki eşsiz sanatı” görmek ve onların üzerinde düşünerek, Allah’ı, ilmiyle, kudretiyle ve sanatıyla tanımaya gayret etmektir. “Kar”ın oluşabilmesi için gerekli tüm sebepleri yaratan, tabiat kanunlarını işleten de Allah’tır..