TR EN

Dil Seçin

Ara

Nisan 2005

post-title

Nisan 2005, 340

Rabb-i Rahim’imizin, Ey Habibim, sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım.” hitabına mazhar olmuş sevgili Peygamberimizin ümmeti olmakla şereflendirilmiş biz Müslümanlar için, kâinatın yaratılışından bugüne kadar yaşanmış eşsiz, biricik, en parlak ve en önemli hâdise şüphesiz Allah Resulü’nün (sav) kutlu doğumudur.

O yaratılmasaydı, hiçbir şey yaratılmayacaktı. Çünkü O yaratılmasaydı, hiçbir şeyin yaratılmasının mânâsı kalmayacaktı. Onun üzerinde yaşamadığı bir dünya, yaşanmaya değecek bir dünya olmayacaktı.

Hz. Peygamberin ve Ona âyet âyet gönderilen Kuran’ın vazettiği hakikat nurlarının yokluğunu tasavvur edebilseydik, nasıl bir vahşet ve karanlıkla yüz yüze geleceğimizi de hayal edebilirdik.

Onun olmadığı bir dünya, her şeyin hiçlikten çıkıp yine hiçliğe gömüldüğü, mânâsız, dayanaksız ve çıldırtıcı bir görüntüler mahşerinden ibaret kalacaktı. Onun, Kurandan aldığı hakikatlerin ışığı olmasa, kâinat büyük bir matem evine dönüşürdü. Bütün canlılar ölümlerin, ayrılıkların, sona erişlerin acımasız tokatlarıyla ağlayan zavallılar olarak kalacaklardı. Her şey, birbirine yabancı ve belki düşman olacaktı. İyiliği ve güzelliği, doğruluğu ve insanlığı temsil eden hiç bir şey, ayakta duramayacak, sınırsız, ölçüsüz bir kötülük ve çirkinlik hükmünü vahşice icra edecekti. Kâinat, taşıdığı bütün sırlarıyla birlikte dilsizleşecek, var edilen hiçbir şey, sırrını insana açmayacaktı. Bütün renkleri, sesleri, halleri ve hareketleriyle Yaratıcısını zikreden mevcudatın ortasında insan, sonsuz bir körlüğe ve sağırlığa mahkûm kalacaktı.

İşte, Onun “âlemlere rahmet” olarak gönderilişi bundandır.

Kâinatın ta en başından, Onun doğumuna hazırlanması, Onun doğumuyla kâinatın ruh kazanması, âdeta yeniden doğması bu sırdandır.

Yine Onun asırlardır ümmeti tarafından Rahmet ve Şefkat Peygamberi olarak her an hatırlanması, her an milyonlarca salat ve selam gönderilmesi bu sırdandır.

Müslümanlar, asırlar boyu yaratılış gayelerini ve hikmetlerini, güzel ahlâkı, doğruluğu ve hakikati Sevgili Peygamberimizin verdiği derslerden öğrendiler. Onun güzel ve hakikatli sözlerinin, verdiği muazzam haberlerin meraklı ve müştak muhatabı oldular.

Hz. Peygamber, baştan sona Kuran ahlâkıyla güzelleşmiş hayatıyla, Kuran hakikatlerine dair verdiği derslerle, mübarek sözleri ve halleriyle bugün de bütün Müslümanlar için yollarını aydınlatan parlak bir rehberdir.

Onu hakkıyla sevmedikçe tam iman etmiş sayılmayız. Ve hiç şüphesiz Onu hakkıyla sevebilmek, Onu daha iyi tanımakla mümkün.

Bu sayımızda, Hz. Muhammedin (asm) kutlu doğumunun ve risaletinin kâinat için, insanlık için ve biz ümmeti için nasıl büyük ve sevimli bir anlam taşıdığını yazarımız Ümit Şimşekin güçlü kaleminden okuma imkânı bulacaksınız:

Ruh Üflendi Kâinata”

 

YENİ KİTAPLAR VAR!

Geçtiğimiz ay, kitap çalışmaları konusunda çok verimli geçti. İşte yeni kitaplarımızın kısa tanıtımlarıyla listesi:

• Ümit Şimşekin kaleminden âyetler ve hadisler ışığında ölüm, kıyamet ve ahiretin anlatıldığı BÜYÜK KAVUŞMA çıktı.

• Öykü dizimizin, Selim Gündüzalp tarafından hazırlanan on birinci kitabı OKUL ÖYKÜLERİ özellikle öğretmenler tarafından ilgiyle karşılandı.

• İlâhiyat dizimizin üçüncü kitabı DUA İKLİMİ Doç. Dr. Şadi Eren imzasını taşıyor.

• Zafer Dergisinde dizi olarak yayınlandıktan sonra kitap haline getirilen ve ölüm üzerine uzun bir sohbetten oluşan ÖLÜMÜN GÜZEL YÜZÜ, Alâaddin Başar’ın diğer kitapları gibi, hayatımızın en büyük soruları ve gerçekleriyle yüzleşmeye çağırıyor bizi.

• Uğurböceği Yayınları arasında yer alan Aile Okulu serisinin altıncı kitabı AHİRET çıktı. Ümit Şimşeke ait bu kitap, yine aynı yazarın BÜYÜK KAVUŞMA adlı kitabının çocuklar için uyarlanmış başka bir versiyonu.

• Milli Eğitim Bakanlığı’nın 100 Temel Eser listesinde bulunan Ömer Seyfettin hikâyeleri, Selim Gündüzalpin yaptığı titiz bir derleme çalışması sonunda ÖMER SEYFETTİN-EN GÜZEL HİKAYELERİ adıyla çıktı.

• Ali Çankırılı’nın Sanal Ana-Baba Okulu ve Gençler Soruyor adıyla daha önce yayınlanan iki kitabının üçüncüsü EŞLER SORUYOR çıktı. Yazarımız bu kitabında eşler arasındaki problemlere cevaplar veriyor.

• Sadinin Gülistan’ından sonra BOSTAN’ından da öyküler seçerek seveceğiniz bir kitap daha hazırladı Selim Gündüzalp.

Daha güzel günlerde, daha güzel dergiler ve kitaplarla buluşmak temennisi ile..

Dergideki Yazılar